09.01.24 DFL Nyheder

Nye klassificeringer af stoffer

Den 21. tilpasning til CLP-forordningen er offentliggjort med nye og reviderede klassificeringer.

Ændringerne træder i kraft den 25. januar 2024 og klassificeringerne skal tages i anvendelse senest den 1. september 2025, men kan anvendes tidligere.

Der er 53 indgange i bilaget, herunder f.eks.

  • BIT (konserveringsmedel) (CAS: 2634-33-5) - Skin Sens. Klassificeringsgrænsen er 360 ppm
  • Benzylalkohol (CAS: 100-51-6) - Skin Sens. 1B
  • Diuron (CAS: 330-54-1) - Carc 1B, Aquatic Chronic1 M=100 etc.
  • Dibutyltin oxide (CAS: 818-04-6) och Dibutyl maleate (CAS: 78-04-6) - Repr 1B
  • Resorcinol - STOT SE 1 , Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1

Se tilpasningen her 

Relateret indhold