Om DFL

Danmarks Farve- og Limindustri repræsenterer producenter og distributører inden for maling, lak, lim, fuge- og spartelmasser, træbeskyttelse og trykfarve. DFL repræsenterer ligeledes råvareleverandører til branchen. DFL’s sekretariat ligger i DI’s flotte domicil på Rådhuspladsen i København. Vi er 2 medarbejdere med teknisk og samfundsvidenskabelig baggrund, der hver dag arbejder for medlemmernes interesser. Vi brænder for det, vi laver.

Formål, vision og strategi

Formål

Formålet med Danmarks Farve- og Limindustri er at varetage medlemmernes fælles branchemæssige interesser nationalt og internationalt.

Vision

Vores vision er at være branchens vigtigste:

 • Leverandør af den nyeste viden fra ind - og udland om brancherelevant lovgivning og initiativer inden for kemi, miljø og arbejdsmiljø
 • Høringspart ved brancherelevante lovgivningsarbejder, ajourføring af miljø- og allergimærker m.v.
 • Talerør for branchen både i Danmark og i EU-samarbejdet
 • Netværk af relevans for branchens arbejde og vilkår i Danmark

Samarbejde i EU

Danmarks Farve- og Limindustri og dets medlemmer er medlem af de europæiske brancheorganisationer CEPE og FEICA. Begge organisationer har hjemsted i Bruxelles.

CEPE

CEPE er den europæiske forening for producenter og importører af maling, trykfarver og kunstnerfarver. CEPE repræsenterer interesserne for omkring 1000 medlemmer i EU, Norge og Schweiz.

DFL’s formand sidder i CEPE's bestyrelse. DFL’s sekretariatsleder sidder i udvalget bestående af de nationale sekretariatsledere (NADIM). DFL har desuden repræsentanter i adskillige arbejdsgrupper i CEPE.

Under CEPE findes også foreningerne EuPIA (trykfarve) og EuACA (kunstnerfarver).

FEICA

FEICA er sammenslutningen af europæiske lim- og fugemasseproducenter og -importører og deres nationale brancheforeninger. FEICA repræsenterer interesserne for omkring 430 direkte og indirekte medlemmer i EU.

DFL’s sekretariatsleder er viceformand i forumet NAM, som består af de nationale sekretariatsledere. DFL har desuden en repræsentant i FEICA’s tekniske bestyrelse (ETB) og repræsentanter i en række arbejdsgrupper.

Nordisk samarbejde

Det nordiske miljøudvalg er centrum for nordisk branchesamarbejde.

Hvert år mødes vi med vores nordiske kollegaer i det nordiske miljøudvalg for at drøfte emner af fælles interesse og for at styrke vores netværk og samarbejde.

Det nordiske miljøudvalg består af repræsentanter fra sekretariaterne i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt af repræsentanter fra medlemsvirksomhederne.

 

Gitte Tuesen

Gitte Tuesen

Sekretariatsleder, Danmarks Farve- og Limindustri

Gitte er uddannet jurist suppleret med en HD i organisation og ledelse. Gitte er ansvarlig for:
- Ledelse af sekretariatet, herunder koordinering med foreningens bestyrelse.
- Kontakt til presse, medier.
- Drift af to medlemsnetværk: lim- og fugemassesektionen og bygningssektionen

 • Direkte +45 3377 3671
 • Mobil +45 2019 8451
 • E-mail gitu@di.dk
Anette Harbo Dahl

Anette Harbo Dahl

Konsulent

Anette er uddannet kemiingeniør og ansvarlig for:
- Miljølovgivningen på området for bl.a. REACH, klassificering og mærkning (CLP), biocider, nano, miljømærker
- Arbejdsmiljølovgivning på området for stoffer og materialer f.eks. SDS, kodenumre, produktregistering
- Drift af foreningens Produktmiljøudvalg.

 • Direkte +45 3377 3669
 • Mobil +45 3056 6823
 • E-mail ahd@di.dk
Anette Balle Jepsen

Anette Balle Jepsen

Sekretær

 • Direkte +45 3377 3688
 • Mobil +45 6116 9757
 • E-mail abaj@di.dk