DI Bio

Overgangen fra en fossiløkonomi til en biobaseret økonomi sker ikke af sig selv – den drives af dygtige og innovative virksomheder. DI Bio arbejder for at skabe bedre rammevilkår for netop de virksomheder, så vi hurtigere kan sikre en mere bæredygtig fremtid.

Hvad er biosolutions?

Biosolutions er grøn teknologi, når det er allermindst – og med stort potentiale. 

Danske biosolutions-virksomheder skaber ved at udnytte naturens egne, mikroskopiske byggesten nogle af verdens mest bæredygtige, rene og effektive løsninger. Ved hjælp af biomolekyler såsom bakterier, enzymer og gærceller – samt bioraffinering kan virksomhederne tilbyde grønne løsninger, som bidrager til udviklingen mod en biobaseret økonomi.

Løsningerne, som i fællesskab hedder biosolutions, leverer biologiske løsninger på nutidens udfordringer. Biosolutions nedbringer ikke bare forbrug – det skaber også bæredygtige løsninger, som kan forbruges med bedre samvittighed. Det indebærer eksempelvis plantebaseret plastik samt grønne, alternative proteinkilder. Ligeledes giver eksempelvis enzymer mulighed for at forbedre genanvendelsen af eksisterende ressourcer såsom plastaffald eller lave madaffald om til grønt brændstof.  

Biosolutions tænker stort ved at tænke småt. 

Hvorfor har vi brug for biosolutions?

Graf til DI Bio.png

Temperaturen stiger med tydelige konsekvenser for jordens økosystemer til følge. Kriser, der truer den menneskelige levevis, står i kø for at blive løst - klimakrisen, miljøkrisen, biodiversitetskrisen, energikrisen, fødevarekrisen og vandmangel. Som svar på de kriser, der viser sig verden over, skaber danske biovirksomheder løsninger, som mindsker bl.a. madspild, affald, energiforbrug, CO2-udledning, vandforbrug og brugen af kemikalier generelt.

  1. Øget dansk opmærksomhed og engagement i biosolutions fra politisk hold og embedsværket

  2. Øget europæisk opmærksomhed og engagement i form af nye alliancedannelser

  3. Tidssvarende EU-lovgivning, der tager hensyn til biosolutions-branchens udfordringer og perspektiver

  4. Forbedre vilkårene for eksport og nye danske arbejdspladser

Vision

Vi vil skabe en bedre, grønnere og mere biologisk verden.

Mission

Vi vil skabe bedre rammevilkår for virksomheder, som arbejder med teknologier og produkter, som fremmer overgangen fra en fossiløkonomi til en biobaseret økonomi.

Mikael Wraae Valsted

Mikael Wraae Valsted

Head of Political Advcoacy, development & marketing of Biosoluti

Cecilia Zade Iseni

Cecilia Zade Iseni

Studentermedarbejder

Tanja Nørregaard

Tanja Nørregaard

Chefsekretær