DI Bio

Overgangen fra en fossiløkonomi til en biobaseret økonomi sker ikke af sig selv – den drives af dygtige og innovative virksomheder. DI Bio arbejder for at skabe bedre rammevilkår for netop de virksomheder, så vi hurtigere kan sikre en mere bæredygtig fremtid.

Hvad er biosolutions?

Biosolutions er grøn teknologi, når det er allermindst – og med stort potentiale. 

Danske biosolutions-virksomheder skaber ved at udnytte naturens egne, mikroskopiske byggesten nogle af verdens mest bæredygtige, rene og effektive løsninger. Ved hjælp af biomolekyler såsom bakterier, enzymer og gærceller – samt bioraffinering kan virksomhederne tilbyde grønne løsninger, som bidrager til udviklingen mod en biobaseret økonomi.

Løsningerne, som i fællesskab hedder biosolutions, leverer biologiske løsninger på nutidens udfordringer. Biosolutions nedbringer ikke bare forbrug – det skaber også bæredygtige løsninger, som kan forbruges med bedre samvittighed. Det indebærer eksempelvis plantebaseret plastik samt grønne, alternative proteinkilder. Ligeledes giver eksempelvis enzymer mulighed for at forbedre genanvendelsen af eksisterende ressourcer såsom plastaffald eller lave madaffald om til grønt brændstof.  

Biosolutions tænker stort ved at tænke småt. 

Hvorfor har vi brug for biosolutions?

Graf til DI Bio.png

Temperaturen stiger med tydelige konsekvenser for jordens økosystemer til følge. Kriser, der truer den menneskelige levevis, står i kø for at blive løst - klimakrisen, miljøkrisen, biodiversitetskrisen, energikrisen, fødevarekrisen og vandmangel. Som svar på de kriser, der viser sig verden over, skaber danske biovirksomheder løsninger, som mindsker bl.a. madspild, affald, energiforbrug, CO2-udledning, vandforbrug og brugen af kemikalier generelt.

  1. Øget dansk opmærksomhed og engagement i biosolutions fra politisk hold og embedsværket

  2. Øget europæisk opmærksomhed og engagement i form af nye alliancedannelser

  3. Tidssvarende EU-lovgivning, der tager hensyn til biosolutions-branchens udfordringer og perspektiver

  4. Forbedre vilkårene for eksport og nye danske arbejdspladser

Vision

Vi vil skabe en bedre, grønnere og mere biologisk verden.

Mission

Vi vil skabe bedre rammevilkår for virksomheder, som arbejder med teknologier og produkter, som fremmer overgangen fra en fossiløkonomi til en biobaseret økonomi.

Medlemsfordele

Relationer til politiske beslutningstagere

DI Bio er biosolutions-branchens talerør, hvor vi arbejder for, at medlemmernes politiske interesser bliver hørt i Danmark og i EU. Gennem dialog med politiske beslutningstagere og interessenter søger vi politisk indflydelse med særligt fokus på forbedring af branchens rammevilkår. Det gælder herunder manglende adgang til støtteordninger samt optimering af godkendelsesprocedurer og anprisninger af produkter.

Indflydelse på branchens politiske prioriteter

Som medlem af DI Bio får din virksomhed mulighed for at påvirke, hvilke emner der skal håndteres som en del af den samlede branches dagsorden. Gennem medlemsmøder og vores Advisory Board kan din virksomhed bidrage til at sætte retningen for DI Bios politiske arbejde.

Indsigt, viden og analyser

DI Bio holder dig opdateret på branchens nyheder og tendenser. Vi udarbejder policy-papirer og analyser, der både anvendes til orientering af medlemmer og grundlag for at søge indflydelse på vegne af biosolutionsindustrien.

Netværk, sparring og inspiration fra ligesindede

Som medlem af DI Bio får du sparring på alt fra biosolutions, bæredygtighed, forsknings- og uddannelsespolitik til digitalisering, international eksport og meget mere. Du får adgang til DI’s seminarer, konferencer og workshops, som kan bidrage til at udvikle din forretning. Gennem DI Bio får du mulighed for at styrke dit netværk til potentielle kunder og partnere, udveksle nye ideer samt udvikle spændende samarbejder på tværs af biosolutionssektoren.

Aktuelt fra
DI BIO

Mikael Wraae Valsted

Mikael Wraae Valsted

Chef for DI BIO

Cecilia Zade Iseni

Cecilia Zade Iseni

Studentermedarbejder

Hanne Bengaard

Hanne Bengaard

Seniorchefkonsulent

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

Helle Westphal

Helle Westphal

Chefkonsulent

Sif Flor Jensen

Sif Flor Jensen

Konsulent