Arbejdsmiljø

Diamantentreprenørsektionen bygger på det fællesskab, der skal styrke de enkelte medlemmer til loyalitet i forhold til hinanden og til at højne moralen, ligesom fællesskabet skal animere til redelig virksomhed i branchen.

Diamantentreprenørsektionen bestræber sig på at skabe de bedste arbejdsmiljømæssige betingelser for firmaernes ansatte. 
Diamantentreprenørsektionen sætter et sikkert arbejdsmiljø meget højt.

Medlemmer af Diamantentreprenørsektionen er bevidst om, at det er deres pligt, at sikre den ansattes sundhed og sikkerhed.

Brancheforeningen har taget initiativ til udarbejdelse af en branchevejledning, som skal danne norm for hvordan arbejdet bedst og sikrest kan udføres.
Diamantentreprenørsektionen vil ”Tarzansyndromet” til livs. Vi har ikke brug for lemlæstede medarbejdere.

Ny udgave af pjecen "Det er farligt og dyrt -har du råd til den?", læs her.

Diamantentreprenørernes APV

Her kan du som medlem finde oplysninger om APV i diamantentreprenørbranchen.

APV - Hvordan 2006
APV for diamantentreprenører

Brugervejledning

Det er et krav, at der til alle maskiner skal være en brugervejledning. Denne skal altid følge maskinen.

Alle leverandører, som er medlem af Diamantentreprenørernes Brancheforening, vil være i stand til at levere en eksakt brugervejledning på den enkelte maskine. Dette er endnu en god grund til at bruge de leverandører, der er medlem af foreningen.

Eksempler på brugervejledning fra leverandøren.

Elektrisk vægsav DS-TS5-E

Branchevejledning

Branchevejledning om diamantboring og -skæring
Diamantentreprenørerne har fået en BRANCHEVEJLEDNING.
Branchevejledning for diamantboring og -skæring beskriver, hvilke arbejdsmiljøproblemer branchens medarbejdere kan blive udsat for, og hvordan de fleste problemer kan løses.

Branchevejledningen har været forelagt Arbejdstilsynet til godkendelse af metoderne.

Det anbefales bygherrer, rådgivere, arkitekter, entreprenører og alle andre med relationer til byggebranchen at planlægge arbejdet ud fra denne vejledning.

Det anbefales især at planlægge arbejdet, således at der afsættes tilstrækkelig tid til diamantentreprenøren.

Diamantentreprenørsektionen håber, at denne vejledning vil medvirke til at sætte en god standard og indføre bedre skikke for sikker udførelse af diamantboring og -skæring.

Medlemmer af Diamantentreprenørsektionen er bevidste om, at medarbejderne er firmaets bedste ressource. Derfor prioriteres et sikkert arbejdsmiljø højt.

Se Branchevejledning om diamantboring og -skæring på bfa-ba.dk 

Eller: https://www.bfa-ba.dk

Arbejdstilsynet er på vej!

Har jeres firma sin APV i orden?

APV - "Det tager vi fat på det i morgen, for vi ved godt, at det er noget, vi skal have". En udtalelse, jeg ofte har hørt.

APV (arbejdspladsvurdering) er det første, AT spørger om ved en screening i virksomheden.

APV er firmaets bevis på, at man godt kan håndtere sit arbejdsmiljø dvs. at man i firmaet har drøftet alle de gener, man kan udsættes for ved det arbejde, man beskæftiger sig med.

AT ser ikke med milde øjne på virksomheder, som endnu ikke har lavet APV. Helt konkret stopper de screeningen og indstiller firmaet til Tilpasset Tilsyn, som er meget mere vidtgående og dyrt.

Har du lidt svært ved at komme i gang, kan du kontakte Gosia Abajus-Johansen, DI Byggeri/Arbejdsmiljø som er tilknyttet Diamantentreprenørsektionen. Har man yderligere spørgsmål, så kontakt konsulent Jesper Hald.

Hjælp til APV (arbejdspladsvurdering)

Arbejdstilsynet er nu i fuld gang med screening
Alle firmaer med ansatte vil med garanti få besøg.

Det første AT spørger til er en APV. Er den ikke i orden iværksættes et "Tilpasset Tilsyn" .

Konsekvenserne af dette kan blive rigtigt dyrt og besværligt.

Du kan stadig nå at få lavet en APV.

Som medlem af Diamantentreprenørsektionen har du mulighed for vejledning til hvorledes en APV kan udfyldes. 

For nærmere oplysninger, kontakt: Jesper Hald på mobil: 20 33 56 85 eller mail: jerh@di.dk

Er du forsikret når du skærer med vinkelsliber?

Skæring med vinkelsliber er "VARMT ARBEJDE"
Skæring med vinkelsliber betragtes - i forsikringsmæssig forstand - som varmt arbejde.

Det betyder, at den erhvervsansvarsforsikring man som diamantentreprenør har, ikke nødvendigvis dækker, hvis man forårsager skade med vinkelsliber på andres ejendom.

Mange forsikringsselskaber har i deres forsikringsbetingelser taget forbehold for varmt arbejde eller indføjet en selvrisiko af ikke ubetydelig størrelse - måske fra 25.000 - kr.

Medlemmer af Diamantentreprenørsektionen kan gennem Dansk Byggeris eget forsikringsselskab, Byggeriets Forsikringsservice, tegne en forsikring, hvor varmt arbejde er omfattet af forsikringens dækning, uden selvrisiko.

Der skal dog i alle tilfælde træffes særlig aftale om arbejdets udførelse med den ansvarlige for den ejendom, man skal arbejde på, inden arbejdet udføres.


Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut har udarbejdet en "Aftaleblanket - udførelse af varmt arbejde", som med fordel kan anvendes.

Aftaleblanketten og de særlige regler ligger under Login - kun for medlemmer på denne hjemmeside, www.diamanterne.dk .

Det kan få fatale konkvenser for et firma, hvis arbejde med vinkelsliber forårsager skade, og hvis det så viser sig, at forsikringsforholdene ikke er i orden.

Diamantentreprenørsektionen skal stærkt anbefale, at alle firmaer ser sine forsikringer igennem, evt. at man helt konkret spørger, om vinkelsliberarbejde er dækket uden selvrisiko.

For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Byggeriets Forsikringsservice tlf. 70 26 16 60, www.bygfs.fs

Kurser og efteruddannelse

Diamantskærerentreprenørsektionen har et tæt samarbejde med efteruddannelse på Horsens Learnmark. Udover AMU-kontraktsuddannelsen Diamantskærer, tilbyder Horsens Learnmark en række certifikatkurser såsom; Rulle-bukkestillads, Gnistkursus – varmt arbejde m.m.

Diamantskæreruddannelsen
Uddannelsen varer 1 ½ år og veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.
Skoleopholdene varer sammenlagt 19 uger fordelt på 10 moduler.

Har du gennemført nogle af AMU-kurserne, som indgår i uddannelsen, og/eller har du erfaring fra branchen, kan du blive diamantskærer på kortere tid. Tal med skolen om dine muligheder.

Du kan hente fakta-pjecen om Diamantskæreruddannelsen.

Skolen samarbejder med Diamantentreprenørsektionen, og du kan læse mere om uddannelsen på følgende side: vejentil.nu.

Se også skolens samlede udbud af kurser på kursus.learnmark.dk

 

TILMELDING TIL
Jette Nielsen, kursussekretær
Learnmark Efteruddannelse
T: 88 16 36 47, E: jvni@learnmark.dk

FÅ MERE AT VIDE
Peter Hjortdal Andersen, uddannelsesleder
Learnmark Efteruddannelse
T: 42 12 73 06, E: pha@learnmark.dk

Jakob Jensen, underviser
Learnmark Efteruddannelse
T: 42 12 73 85, E: jakob@learnmark.dk

Hjælpeskemaer og nyttige links

Kortlægning af de forskellige arbejdsmiljøgener, man som diamantentreprenør kan komme ud for, kræver nogle hjælpeskemaer, som kan findes på medlemmernes egen side under medlemslogin.

På disse links kan du finde mere information om APV

APV tjeklister fra Arbejdstilsynets hjemmeside
www.at.dk
www.bfa-ba.dk

Arbejdstilsynet indfører ny tilsynsmetode

Arbejdstidstilsynet vil i højere grad komme uanmeldt på byggepladserne - i stedet for blot at se på APV på hjemmeadressen. DI Byggeri vil arbejde på at Arbejdstilsynet også vil have fokus på den projekterendes ansvar for arbejdsmiljøet, og for de ansatte.

Kontakt DI Byggeri/Arbejdsmiljø på 3377 3377.