om dsbf

DSBF

Danske Støberiers Brancheforening er talerør for de danske støberier og varetager støberiernes branchemæssige og merkantile interesser gennem etablering af samarbejde og fællesskab, hvor det er nødvendigt.

Brancheforeningen indgår også i tæt samarbejde med forskningsinstitutioner for at højne branchens tekniske og produktivitetsmæssige niveau.

I linket kan du læse vores vedtægter.

Dorte Ibsen

Dorte Ibsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3339
  • Mobil +45 4043 0182
  • E-mail doi@di.dk