om dsbf

DSBF

Danske Støberiers Brancheforening er talerør for de danske støberier og varetager støberiernes branchemæssige og merkantile interesser gennem etablering af samarbejde og fællesskab, hvor det er nødvendigt.

Brancheforeningen indgår også i tæt samarbejde med forskningsinstitutioner for at højne branchens tekniske og produktivitetsmæssige niveau.

I linket kan du læse vores vedtægter.

Bjørn Bagge

Bjørn Bagge

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3932
  • Mobil +45 3016 6536
  • E-mail bjba@di.dk