Danske shipping- og havnevirksomheder

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os på dshv@di.dk eller på telefon, hvis du har spørgsmål til vores arbejde, eller hvis du er interesseret i medlemskab.

Hvem er Danske Shipping- og Havnevirksomheder?

Danske Shipping- og Havnevirksomheder er en dynamisk brancheforening, som repræsenterer de mange private shipping- og havnevirksomheder, der driver forretning omkring og på de danske havne. Danske Shipping- og Havnevirksomheder er en medlemsforening i Dansk Industri.

DSHV ønsker:

 • Investeringssikkerhed, herunder en bedre kommunal planlægning og bedre lejekontrakter
 • Konkurrencedygtighed, herunder tydeligere regler og en mere klar rollefordeling mellem offentlig og privat
 • Smidighed, herunder effektive offentlige systemer og myndigheder
 • At fremme grøn omstilling i branchen og søtransport som grøn transportløsning.
 • At udbrede den digitale udviklings potentialer i branchen
 • At videreudvikle shippinguddannelserne og at fremtidssikre tilgangen og mulighederne i erhvervet
Jesper Sebbelin

Jesper Sebbelin

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3115
 • Mobil +45 2467 6936
 • Send e-mail  
Jakob Svane

Jakob Svane

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3756
 • Mobil +45 2334 4358
 • Send e-mail