Danske shipping- og havnevirksomheder

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os på dshv@di.dk eller på telefon, hvis du har spørgsmål til vores arbejde, eller hvis du er interesseret i medlemskab.

Hvem er Danske Shipping- og Havnevirksomheder?

Danske Shipping- og Havnevirksomheder er en dynamisk brancheforening, som repræsenterer de mange private shipping- og havnevirksomheder, der driver forretning omkring og på de danske havne. Danske Shipping- og Havnevirksomheder er en medlemsforening i Dansk Industri.

DSHV ønsker:

  • Investeringssikkerhed, herunder en bedre kommunal planlægning og bedre lejekontrakter
  • Konkurrencedygtighed, herunder tydeligere regler og en mere klar rollefordeling mellem offentlig og privat
  • Smidighed, herunder effektive offentlige systemer og myndigheder
  • At fremme grøn omstilling i branchen og søtransport som grøn transportløsning.
  • At udbrede den digitale udviklings potentialer i branchen
  • At videreudvikle shippinguddannelserne og at fremtidssikre tilgangen og mulighederne i erhvervet
Jesper Sebbelin

Jesper Sebbelin

Seniorchefkonsulent

Mona Hyldgaard Møller

Mona Hyldgaard Møller

Sekretariatsleder for danske shipping- & havnevirksomheder