Alm. Bestemmelser

Medlemmerne af Danske Shipping- og Havnevirksomheder kan benytte  forretningsbestemmelserne DSHAB 2021  via de indsatte links nedenfor.

DSHAB 2021

Danske Shipping- og Havnevirksomheder blev skabt den 1. januar 2020 som en fusion af Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Havnevirksomheder. Hver forening stillede et sæt forretningsbestemmelser til rådighed for medlemmerne – hhv. DSAB og DHAB. Disse to sæt forretningsbestemmelser fusioneres nu og udsendes i et udvidet og opdateret DSHAB 2021.

Medlemmerne af DSHV er velkomne til at benytte  Hafnia Laws hotline for   enkelte  spørgsmål til brugen og korrekt annoncering. Venligst kontakt Anders Amstrup Fournais på telefon +45 2062 3862.

DSHAB 2021 - dansk version

DSHAB 2021 - engelsk version

Vedtagelsesklausul for DSHAB 2021 på dansk og enegelsk i samme dokument.

 

DSAB 2018 og DHAB 2016

Ved fortsat henvisning til DSAB 2018 og DHAB 2016 kan disse læses eller downloades i de to hyperlinks.

Jesper Sebbelin

Jesper Sebbelin

Seniorchefkonsulent

Jakob Svane

Jakob Svane

Seniorchefkonsulent