Alm. Bestemmelser

Medlemmerne af Danske Shipping- og Havnevirksomheder kan benytte  forretningsbestemmelserne DSHAB 2024 via de indsatte links nedenfor.

DSHAB 2024

Danske Shipping- og Havnevirksomheder blev skabt den 1. januar 2020 som en fusion af Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Havnevirksomheder. Hver forening stillede et sæt forretningsbestemmelser til rådighed for medlemmerne – hhv. DSAB og DHAB. Disse to sæt forretningsbestemmelser er fusioneret og er pr. 15. februar 2024 opdateret med sanktionsklausul og hedder derfor DSHAB 2024.

DSHAB 2024 - dansk version

DSHAB 2024 - engelsk version

Vedtagelsesklausul for DSHAB 2024 på dansk og enegelsk i samme dokument.

 

DSAB 2018 og DHAB 2016

Ved fortsat henvisning til DSAB 2018 og DHAB 2016 kan disse læses eller downloades i de to hyperlinks.

Jesper Sebbelin

Jesper Sebbelin

Seniorchefkonsulent

Mona Hyldgaard Møller

Mona Hyldgaard Møller

Sekretariatsleder for danske shipping- & havnevirksomheder