22.01.21 DSHV Nyheder

Anmeldelser af smitte om bord skibe i danske farvande

Søfartsstyrelsen informerer om "Anmeldelser af smitte ombord på skibe i danske farvande"

Søfartsstyrelsen har informeret en række af interessenter, jf. linket til skrivelse fra Søfartsstyrelsen om ”Anmeldelser af smitte ombord på skibe i danske farvande”.

Ifølge skrivelsen har Søfartsstyrelsen konstateret, at der kan være tvivl om, hvorledes anmeldelse om smitte med COVID-19 på skibe i danske farvande skal foregå.

DSHV m.fl. er derfor blevet anmodet om, at dele viden om de gældende bestemmelser, samt medvirke til, at konkrete situationer håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne.

Venligst kontakt Jesper Sebbelin på jese@di.dk, såfremt der er spørgsmål eller man ønsker assistance i konkrete sager.

Skrevet af:

Jesper Sebbelin