21.12.21 DSHV Nyheder

Momsfritagelse for transport af udførsel til ikke-EU land

Ikrafttrædelsen af de nye regler for begrænset momsfritagelse for transport af udførsel til ikke-EU lande, der skulle have haft virkning fra 22. december 2021, bliver ved et nyt styresignal senere i dag udskudt til ikrafttrædelse medio 2022.

Dette skyldes ikke mindst et stærkt samarbejde mellem erhvervsorganisationerne Dansk Industri, Brancheforeningen Dansk Luftfart, Danske Shipping- og Havnevirksomheder, Danske Rederier, ITD, Danske Speditører og Dansk Erhverv. Vi er uenige i Skattestyrelsens tolkning af en dom der lægges til grund for Styresignalet. Derfor har samme gruppe også præsenteret sagen via Erhvervslivets EU- og regelforenklingsforum.

Vi håber at hele EU kommer til en fælles forståelse af det substantielle i sagen, nemlig at de nye regler om begrænset momsfritagelse i værdikæden til transporterne af udførsel til ikke-EU lande, skaber administrative byrder for både Skattestyrelsen og Erhvervslivet, uden at staten tjener et provenu.

Relateret indhold