05.04.22 DSHV Nyheder

Toldstyrelsens nye importsystem udskydes

Anden og sidste del af det kommende importsystem udskydes, hvorfor danske virksomheder skal fortsætte med at anvende det eksisterende system.

Anden og sidste del af Toldstyrelsens kommende importsystem udskydes ud over den forudsatte frist den 31. december 2022. Sidste år tog Toldstyrelsen første del af systemet i brug. Tidsfristerne har længe været under pres, og ifølge Jan Højgaard Funder, der er stabsdirektør i Toldstyrelsen, tager man nu konsekvensen af de stramme tidsplaner.

- Den anden og sidste del af det nye nationale importsystem udskydes ud over den forudsatte frist den 31. december 2022. Udskydelsen betyder, at vi kan anvende vores ressourcer bedre og fokusere på de EU-frister, som er kritiske for erhvervslivet. Indtil vi er klar med det nye importsystem, skal danske virksomheder fortsat bruge det eksisterende system, siger Jan Højgaard Funder.

Jan Højgaard Funder understreger, at udskydelsen ikke får betydning for importen af varer til Danmark, da det eksisterende importsystem vil blive anvendt. Beslutningen er taget for, at Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kan fokusere på at nå en række kritiske EU-frister i udviklingen af nye systemer for eksport og EU-forsendelse.

- Vi er i gang med at justere planen for udviklingen af de nye it-systemer på toldområdet. Så snart planen er klar, melder vi mere ud om, hvornår det det nye importsystem vil blive taget i brug, siger Jan Højgaard Funder.

Krav fra EU betyder, at ca. 20 af de eksisterende it-systemer på toldområdet skal udskiftes med andre systemer inden udgangen af 2025. Udskiftningen sker for at digitalisere og harmonisere toldprocesserne i EU og for at skærpe kontrollen af de varer, der hver dag krydser de europæiske grænser.

Relateret indhold