23.06.22 DSHV Nyheder

Udbud i Isberedskabsområdernene

I vinteren 2022/2023 drejer det sig om farvandsafsnittene Vestlige Limfjord, Østlige Limfjord, farvandet syd for Fyn og Smålandsfarvandet.

Danske Shipping- og Havnevirksomheder har lovet Søværnskommandoen, at medvirke til distributionen af information om udbud i Isberedskabsområderne. Se yderligere i Søværnskommandoens materiale.

Relateret indhold