27.04.23 DSHV Nyheder

Shipping- og havnevirksomhederne indgår i havnepartnerskab

I dag, torsdag den 27/4, offentliggjorde regeringen et partnerskab for havne, der skal give anbefalinger til den nationale havnestrategi, som regeringen vil udarbejde.

Partnerskabet har deltagelse af repræsentanter fra forskellige interessenter, herunder fra Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV).

Formand for DSHV, Lars Jespersen, som også er adm. dir. i SDK Shipping A/S, hilser partnerskabet velkommen.

”Havnene er rykket frem på den nationale politiske dagsorden i de senere år,” siger Lars Jespersen. ”Det er den kommende havnestrategi, og det ny partnerskab, klare beviser på. Og det kan vi kun være tilfredse med. For vores branche er af afgørende national betydning for forsyningssikkerhed og grøn omstilling. Men havnene har desværre alt for længe været overladt til de enkelte kommuner, som ofte har prioriteret byudvikling frem for havneudvikling. De nationale interesser i forsyningssikkerhed og grøn omstilling er imidlertid for vigtige til kun at skulle fastsættes lokalt. Og de enorme investeringer, som især private aktører skal foretage på havnene i de kommende år, kræver nogle andre og bedre nationale rammer, end vi hidtil har haft.”

Regeringsgrundlaget fastslog, at der skal udarbejdes ”en strategi for danske havne, der giver grundlag for at tilvejebringe kommercielle investeringer”.

Lars Jespersen og DSHV hæfter sig ved, at havnestrategien netop skal give bedre grundlag for kommercielle investeringer.

”Vi har behov for nogle hegnspæle om kommunernes indgriben i såvel havneinfrastrukturen og havnearealerne, som i de kommercielle lejekontrakter på havnene. Lejekontrakternes længde er helt afgørende for, at private virksomheder tør investere. Og investeringerne er jo et kerneformål for havnestrategien. Derfor vil et af DSHV’s primære ønsker til partnerskabet og strategien være, at der sikres bedre vilkår for at tegne og forlænge lejekontrakter med lang løbetid på havnene,” siger Lars Jespersen.

Partnerskabet skal komme med sine anbefalinger i 2024, hvorefter den nationale havnestrategi ventes udarbejdet og vedtaget.

For uddybende kommentarer eller eksempler på kommunale indskrænkninger af havneinfrastruktur og virksomheder, så kontakt sekretariatschef i Danske Shipping- og Havnevirksomheder, Jakob Svane, på mobil 23 34 43 58.

Relateret indhold