Om DSHV

DSHVs fokusområder er Erhvervspolitik, Uddannelse, Medlemsservice og Kommunikation.

DSHV arbejder for...

at skabe værdi for medlemmerne, så de kan lykkes med at være grønne og ansvarlige virksomheder i den hårde internationale konkurrence. DSHV’s medlemmer bidrager væsentligt til nationale og internationale transporter. DSHV er en attraktiv forening for alle shipping- og havnevirksomheder og med stor grad af eksternt samarbejde og videndeling.

Bliv medlem af DSHV

Vi er Danmarks stærkeste brancheforening for private shipping- og havnevirksomheder, og vi tilbyder medlemsskab af op til 4 sektioner. Disse er Areallejer, Terminal/Stevedoring, Shipping/Befragtning og Shipping Agency.Vores brancheforening er en del af DI Transport fællesskabet hvilket styrker vores position både nationalt og internationalt.

Ansøgning om medlemsskab: Man ansøger om medlemsskab ved at kontakte sekretariaet jf. nedenstående, og derpå behandles ansøgningen i bestyrelsen.

Medlemsfordele er bl.a.:

  • Tilvejebringe de bedst mulige erhvervsmæssige vilkår for medlemmerne
  • Fremme samarbejde mellem medlemmerne
  • Etablere og vedligeholde forretningsbestemmelser for medlemmerne
  • Yde medlemmerne bistand ved opståede vanskeligheder eller spørgsmål, som vedrører deres virksomhed
  • Repræsentere medlemmerne i forhold til danske og europæiske myndigheder, institutioner og organisationer
  • Medvirke til uddannelse inden for branchen, og - informere og oplyse offentligheden om branchen.
  • Høringsberettiget overfor de relevante myndigheder

Formål og vedtægter

§1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Danske Havnevirksomheder (DH).

1.2 Foreningens hjemsted er, hvor bestyrelsen bestemmer det. 
Hjemstedet er for tiden København.

 

§2 Formål

2.1 Foreningens formål er at varetage fælles interesser for private havnevirksomheder, der er aktive på danske havne, herunder at
- virke for tilvejebringelse af bedst mulige vilkår for medlemmerne
- etablere og vedligeholde forretningsbestemmelser for medlemmerne
- repræsentere medlemmerne i forhold til såvel danske som EU-myndigheder og institutioner, samt i forhold til relevante organisationer
- informere og vejlede medlemmerne samt oplyse offentligheden

§3 Forholdet til DI

3.1 Foreningen er en medlemsforening under DI.
3.2 Alle foreningens medlemmer skal være medlem af eller associeret til DI.
3.3 Foreningen og dens medlemmer skal respektere de for DI til enhver tid gældende vedtægter og de af DI's valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinjer. Foreningens medlemmer er herunder forpligtet til at efterleve bestemmelserne om loyalitet under arbejdskonflikter, jfr. bestemmelserne i DI's vedtægter, § 5, stk. 4, 5 og 6.
3.4 Der skal ske udtrædelse af Danske Havnevirksomheder, når medlemsforholdet eller associeringsforholdet til DI ophører. Udtrædelsen regnes fra samme tidspunkt som udtrædelse af DI.
3.5 Kontingentet opkræves af DI.

Alle paragrafferne i Vedtægter for DSHV i linket

Kontingent

Vi tilbyder medlemsskab af sektionerne, Basis, Areallejer, Terminal/Stevedoring, Shipping, Skibsmægler og Befragtning, Liner Agency, Skibsoperation og Shipping Agency.
Priserne er kontingent for 2024.

Kontingentklasse

Navn

Kontingent

A

Basis

5.512,50

B

1 sektion

11.025

C

2 sektioner

22.050

D

3 sektioner

35.280

E

4 sektioner

52.920

 Alle priser er i DKK og er eksklusive moms.

Jesper Sebbelin

Jesper Sebbelin

Seniorchefkonsulent

Jakob Svane

Jakob Svane

Seniorchefkonsulent