Sikkerhed og sikker adfærd på rulletrapper

Nedenfor vises hermed eksempler på forskellige former for (efter)montering af afskærmning der sikrer mod fald fra rulletrapper

Desuden vises også eksempler på kendte faresituationer, hvor ulykker vil kunne forhindres udelukkende gennem ændret bruger-adfærd. Elevatorbranchen opfordrer derfor bl.a. til skærpet opsyn med børn og unge, og generel øget opmærksomhed når man færdes på rulletrapper.

Forebyggelse af faldulykker

Eksempel på afskærming til forebyggelse af fald fra rulletrappe, hvis f.eks. børn bliver trukket op af håndlisten.

Foto: KONE A/S

Pas på børn og unge!

Eksempel på hvordan mindre børn kan trækkes med op af håndlisten pga. gummie-håndlistens friktion.

Her ses afskærmning der forhindrer, at barnet falder ned på ydersiden af rulletrappen.

Foto: KONE A/S

Forebyggelse af faldulykker

Eksempel på delvis afskærming til forebyggelse af fald fra rulletrappe.

Foto: ThyssenKrypp A/S

Forebyggelse af faldulykker

Eksempel på eftermonteret afskærmning til forebyggelse af fald fra rulletrappe.

Foto: OTIS A/S

Forebyggelse af faldulykker

Afskærmning for at forebygge faldulykker - set nedefra.

Foto: OTIS A/S

Pas på børn og unge!

Ulykker kan undgås ved sikker adfærd på og omkring rulletrapper.

Overhold altid sikkerhedsanbefalinger på rulletrappen, hold altid øje med børn og unge, hold altid små og mindre børn i hånden på rulletrapper, stå på midten af trappen - og hjælp dem af og på.

Foto: Privat foto

Tilstrækkelig og korrekt skiltning

Sørg for at skiltningen på rulletrapper er tydelig, synlig og tilstrækkelig.

Overhold altid sikkerhedsanbefalinger på rulletrapper.

Foto: Privat foto

Forebyggelse af klatring og faldulykker

Eksempel på eftermonteret afskærmning til forebyggelse af faldulykker (oppe), samt forebyggelse af klatring på rulletrappen og derved risiko for fald fra ydersiden af rulletrappen.

Foto: ThyssenKrupp A/S

Farlig og forkert løsning

Eksempel på farlig afskærmning.

Afskærmningen i form af en pullert er sat op for at forhindre, at børn trækkes op af gummi-håndlisten.

Desværre giver denne løsning i stedet risiko for fastklemning mellem pullert og håndliste, og forøger derved risiko for ulykker. Afskærmningen på billedet er efterfølgende ændret.

Ved spørgsmål omkring korrekt afskærmning kan Elevatorbranchen's medlemmer kontaktes via elevatorbranchen@di.dk

Foto: EMT Inspektion

Forebyggelse af faldulykker

Eksempel på afskærmining til forebyggelse af faldulykker fra rulletrappe.

Foto: ThyssenKrupp A/S