Viden

Lovgivning, direktiver, nyheder og uddannelse

Få viden om en række aktuelle emner inden for Elevatorbranchen.

Arbejdsmiljø i industrien

ELEVATORER M.V. - DEL 1 (Adgangsveje og anvendelse af elevatorer m.v.). Iindeholder parternes præcisering af Arbejdstilsynets bekendtgørelser 460/2016 og 461/2016 om henholdsvis krav til adgangsveje og til anvendelse af elevatorer, rulletrapper og rullefortove. ELEVATORER - DEL 2 (Indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærker). Omhandler elevatorer m.v., som allerede er installeret og ibrugtaget.

Elevatorer - del 1

Elevatorer - del 2

Bygningsreglementet BR18

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til

BR18 Elevatorer

Dansk standard

Elevatordirektivet - ELEVATORER S-191 Standardiseringsarbejde vedrører udarbejdelse af sikkerhedsspecifikationer ved konstruktion og installation af elevatorer - både person- og godstransport... vedrørende rullefortove og trapper.

Elevatorer S-191

Erhvervsuddannelse

Elevatortekniker: Som elevatortekniker får man blandt andet specialiseret viden om opstilling og montage af nye elevatorer, rulletrapper og rullefortove, men uddannelsen omfatter også læren om vedligeholdelse, fejlsøgning og verificering af anlæggenes sikkerheds- og sundhedsmæssige tilstand.

Elevatortekniker

European Lift Association (ELA)

ELA, the European Lift Association, represents the lifts, escalators and moving walks associations active in the European Union (EU) or the European Free Trade Area (EFTA), whether they are national associations or sector specific associations. ELA also represents their components manufacturers.

ELA

Glas i elevatorer

Valg af glas til elevatorsstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge (udarbejdet af Glasindustrien)

Glas i elevatorer_dec. 2019

Glasindustrien

Lovpligtig efteruddannelse

Information om lovpligtig efteruddannelse ELEVATOR 1 og ELEVATOR 2

Elevator 1

Elevator 2

AMU-kurser