Viden

Lovgivning, direktiver, nyheder og uddannelse

Få viden om en række aktuelle emner inden for Elevatorbranchen.

Arbejdsmiljø i industrien
ELEVATORER M.V. - DEL 1 (Adgangsveje og anvendelse af elevatorer m.v.). Indeholder parternes præcisering af Arbejdstilsynets bekendtgørelser 460/2016 og 461/2016 om henholdsvis krav til adgangsveje og til anvendelse af elevatorer, rulletrapper og rullefortove.

ELEVATORER - DEL 2 er præcisering af Arbejdstilsynets bekendtgørelse 459 af 23/05/2016 (Indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket). Omhandler elevatorer m.v., som allerede er installeret og ibrugtaget.

Elevatorer - del 1

Elevatorer - del 2

OBS! Bekendtgørelse nr. 1448 af 16/06/2021 om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket (Retsinformation) trådte i kraft 1. juli 2021. Hermed er Arbejdstilsynets bekendtgørelse 459 af 23/05/2016 ophævet og vejledningen ELEVATOR - DEL 2 forældet.


Bygningsreglementet BR18
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til

BR18 Elevatorer


Dansk standard
Elevatordirektivet - ELEVATORER S-191 Standardiseringsarbejde vedrører udarbejdelse af sikkerhedsspecifikationer ved konstruktion og installation af elevatorer - både person- og godstransport... vedrørende rullefortove og trapper.

Elevatorer S-191


Erhvervsuddannelse
Elevatortekniker: Som elevatortekniker får man blandt andet specialiseret viden om opstilling og montage af nye elevatorer, rulletrapper og rullefortove, men uddannelsen omfatter også læren om vedligeholdelse, fejlsøgning og verificering af anlæggenes sikkerheds- og sundhedsmæssige tilstand.

Elevatortekniker


European Lift Association (ELA)
ELA, the European Lift Association, represents the lifts, escalators and moving walks associations active in the European Union (EU) or the European Free Trade Area (EFTA), whether they are national associations or sector specific associations. ELA also represents their components manufacturers.

ELA


Glas i elevatorer
Valg af glas til elevatorsstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge (udarbejdet af Glasindustrien)

Glas i elevatorer_feb. 2021

Glasindustrien


Lovpligtig efteruddannelse
Information om lovpligtig efteruddannelse ELEVATOR 1 og ELEVATOR 2

Elevator 1

Elevator 2

AMU-kurser


Sikkerhed og sikker adfærd på rulletrapper

Læs mere og se eksempler på øget sikkerhed og sikker adfærd på rulletrapper.

Hent folder om sikkerhed på rulletrapper


SIKKERHEDSSTYRELSEN - vejledning på elevatorområdet

Information om tophøjde, produktloven, reduceret redningsrum og drænpumper i brandmandselevatorer.