Netværk

Se Fremstillingsindustriens udbud af netværk på listen herunder.

Netværk
 • Beslagsmede

  Netværk

  Netværk for registrerede beslagsmede har til formål at skabe rum til at drøfte faglige temaer og udfordringer, og skaber samtidig mulighed for videndeling og sparring netværksdeltagerne imellem. Alt sammen i et fortroligt forum.
  I netværket drøftes bl.a. elevernes forhold, samarbejdet med skolen, undervisningsmateriale m.v. Alt sammen emner, som er med til at klæde den uddannelsesansvarlige repræsentant for beslagsmedene på inden møde i det lokale uddannelsesudvalg. Noget der virkelig optager deltagerne er høj faglighed indenfor deres fag og uddannelse, og her er netværket en kæmpe styrke.

  Læs mere
 • Globalisering

  Netværk

  Netværket har dels til formål at øge indsigten og fremme videndelingen netværksdeltagerne imellem, styrke den gensidige sparring, fremme det sociale samvær blandt medlemmerne samt skabe bedre grundlag for beslutninger omkring afsætning og produktion.
  Samtidig er det Globaliseringsnetværkets formål at fremme mulighederne for at deltagerne involveres aktivt i løsning af medlemmernes praktiske udfordringer.

  Læs mere
 • Ledere

  Netværk

  Formålet med Netværk for ledere er at kunne tilbyde ejere/ledere et samlingssted, hvor deltagerne gennem erfaringsudveksling, diskussioner og foredragsvirksomhed kan udvikle deres lederegenskaber samt vedligeholde og udbygge det personlige og professionelle netværk.

  Læs mere
 • MMFoodTech

  Netværk

  Vi har etableret MMFoodTech, hvor vi på tværs af branchespecifikt tilhørsforhold samler virksomhedsdeltagerne i et fagligt branchenetværk med henblik på at bakke op om, at sikre fortsat vækst og udnyttelse af forretningsmulighederne på et globalt marked med stigende købekraft og efterspørgsel. MMFoodTech er Industrisamarbejdets netværk for virksomheder, der laver maskiner og procesudstyr til fødevareindustrien.

  Læs mere
 • Overflader

  Netværk

  Vil du være en del af Danmarks stærkeste faglige og relationsskabende netværk inden for innovative overflader?
  I Netværket for overflader får du mulighed for at drøfte faglige udfordringer og igangsætte udviklingsaktiviteter med andre fra din branche.

  Læs mere
 • Yngre ledere

  Netværk

  I Netværk for Yngre Ledere får du indblik i andre lederes dagligdag, deres udfordringer og deres virksomhedskultur. Det giver dig inspiration til at tackle din egen lederrolle på en anden måde.

  Læs mere
Kontakt

Annette Flies

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3331
 • Mobil +45 2128 9026
 • E-mail anf@di.dk