Høst de lavthængende frugter

Er et individuelt virksomhedsforløb, der har til formål at skabe konkrete og markante resultater i din virksomhed, hvor produktiviteten skal forbedres med 25% eller mere.

Vælg selv hvor du vil sætte ind

Du vælger selv, hvilke områder i administrationen eller produktionen, de vil arbejde med. En af målsætningerne er, at ledelse og medarbejdere efter forløbet er i stand til selv at igangsætte og drive lignende processer i andre dele af virksomheden.
forløbet indledes med et introduktionsmøde, og herefter udarbejdes der en konsulent foranalyse over to dage, der munder ud i en konkret handlingsplan. Herefter går vi i gang med implementering af de konkrete opgaver.

Forløbet strækker sig som regel over 7-8 måneder og udgør samlet 5-6 dage.

Parat til omstilling

Der fokuseres på at inddrage de kræfter og medarbejdere, der skaber værdien, som kunderne køber. Dette stiller store krav til, at man er villig og parat til at forandre de eksisterende rammer. Da vi arbejder med produktiviteten direkte i virksomheden og ikke alene gennemgår teori, sikrer vi, at der opnås konkrete resultater. Samtidig oplever den enkelte leder og medarbejder at se en klar forbindelse mellem teori og praksis i egen forretning.

Med udgangspunkt i hverdagen

Det er muligt at deltage med op til fire personer i de fælles aktiviteter. Men når der arbejdes i selve virksomheden, inddrages alle de berørte medarbejdere efter aftale. Det er vigtigt at understrege, at når der arbejdes i virksomheden er det med udgangspunkt i hverdagens opgaver. Der skal derfor ikke laves særlige foranstaltninger.

Se med

Kontakt

Mark Fisker

Mark Fisker

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3391
  • Mobil +45 3056 1259
  • E-mail mafi@di.dk