Fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien er et fagligt fællesskab - en medlemsforening - der ønsker at yde services til medlemmerne. Vi udbyder en række faglige aktiviter, medlemsdage og kurser.

Om os

Fremstillingsindustrien er DI’s største medlemsforening, som består af ca. 2000 medlemmer fra hele landet. Virksomhederne beskæftiger sig med alle former for fremstilling og produktion, men en hovedregel er, at medlemsvirksomhederne befinder sig indenfor metal- og maskinindustrien. Dog er der også en overvægt af virksomheder, der beskæftiger sig med bl.a. robotteknologi og udvikling af løsninger der rækker ind i fremtiden.

 

Vores medlemmer

Blandt medlemmer finder vi de største virksomheder som Danfoss, Siemens Windpower, Vestas og Grundfos. Dog er ca. 80% af medlemsvirksomhederne i Fremstillingsindustrien SMV'ere. Fra de mellemstore virksomheder som Envotherm, Pressalit, Kamstrup, MiR og Jysk Display til de mindre medlemsvirksomheder som f. eks. Olsen Metalttrykkeri, Lund Maskinfabrik og Eegholm.

> Se hele oversigten over vores medlemmer her.

Kendetegn for medlemmerne

Først og fremmest er virksomhederne i Fremstillingsindustrien kendetegnet ved, som navnet siger, at de fremstiller noget, eller at de er knyttet tæt til virksomheder, der lever af fremstilling.

Virksomhederne repræsenterer de brancher, der forarbejder metal, fremstiller komponenter og maskiner, servicerer og reparerer maskiner og installationer og handler med råvarer, komponenter og maskiner. Derudover har vi også medlemmer, der fremstiller software som bl.a. Systematic og medlemmer som Terma, der fremstiller forsvarsteknologi.

Mange af virksomhederne har tætte relationer - gennem branchesamarbejder i leverandør-kundeforhold og i udviklingssamarbejder. Størstedelen af medlemmerne indgår i nogle af de betydligste danske forsyningskæder inden for energi og byggeri, vind og offshore, fødevare- og landbrugsteknologi, transportmidler, marine m.v.

 

 

Det arbejder vi for

Fremstillingsindustrien vil som medlemsforening i DI indtage positionen som den førende forening for den danske fremstillingsindustri. Foreningen er et fagligt fællesskab, der skaber synergi på grund af medlemmernes mulighed for at hjælpe og støtte hinanden på tværst af både brancher og interesser.

Vores mission er, at vi gennem en vedholdende akkvisistionsindsats vil samle brancheområdets virksomheder, for derigennem at forbedre virksomhedernes forretningsmuligheder og fremme antallet af arbejdspladser i Danmark.

Ambitionen i foreningen er at give det enkelte medlem nem adgang til værdiskabende rådgivning, services og relevant kommunikation. Vi tilbyder bl.a. en lang række netværk, kurser og arrangementer, for at styrke medlemmernes faglige og kommercielle muligheder gennem aktivt samarbejde. Derudover sender vi vores TV-udsendelse IndustriNews til medlemmerne 2 gange om ugen.

Gennem offentlighedspåvirkende aktiviteter - kampagner m.m. - bidrager Fremstillingsindustrien til at sætte en positiv dagsorden for den danske fremstillingsindustri og især agendaen omkring ProduktionsDanmark.

 

Hovedfokus for Fremstillingsindustriens arbejde kredser omkring temaerne:

> Produktion i Danmark og herunder adgang til tilstrækkelig og relevant arbejdskraft.

> Grøn omstilling, cirkulær økonomi og FN's Verdensmål.

> Digitalisering og fremtidens fabrik.

 

Tilhørsforhold til DI - Dansk Industri

Vi er et valgforum, som kanaliserer medlemmernes indflydelse ind i Dansk Industri. 

Vi overlader den politiske interessevaretagelse, herunder den arbejdsmarkedspolitiske interessevaretagelse, til DI.

Sekretariatet har et højt niveau af kontakt med medlemmerne samt et stort udbud af aktiviteter der tilfredsstiller medlemmerne.

> Du kan møde sekretariatet her.

Generealforsamling og årsdag

Årsdagen er højdepunktet i Fremstillingsindustriens kalender. Dagen afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle i foråeret, og vi sender medlemmerne en invitation direkte.

Årsdagen afholdes i forlængelse af Fremstillingsindustriens ordinære generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens love, og dens beslutninger er bindende for alle medlemmer. 

Den årlige generalforsamling finder i henhold til foreningens vedtægter sted i 1. halvår, og lægges samme dag som årsdagen.

 

Fremstillingsindustriens samarbejdspartnere

Fremstillingsindustrien støtter en række organisationer m.fl. som anses som værdiskabende for den danske industri og Fremstillingsindustriens medlemmer.  

> CEPOS. FFI tilllægger det værdi, at der er en uafhængig liberal tænketank i Danmark, som kan bidrage til at fokusere på samfundsudviklingen m.v.

> MADE - Manufacturing Academy of Denmark. FFI støtter MADE og arbejdet omkring etableringen af forskning, digitalisering og bæredygtighed på produktionsområdet i Danmark. Gennem et unikt samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS-institutter skaber MADE ny viden og teknologi og sørger for, at det kommer både små og store produktionsvirksomheder i Danmark til gode.

> Tænketanken Europa. FFI støtter tænketanken Europa, der er etableret som et ansvarsbegrænset samarbejde mellem DI og CO-industri. Tænketanken er en selvstændig non-profit forening med almennyttigt formål om at fremme og kvalificere den europapolitiske debat i Danmark. Ambitionen med Tænketankens aktiviteter er at øge vidensniveauet om EU i den danske befolkning og bidrage til at kvalificere og nuancere debatten om EU og Europa.

> Kata Fonden LEAPS-initiativ. LEAPS er et helskoleprojekt, som omstiller folkeskoler til undervisning efter de pædagogiske principper bag projektbaseret læring. LEAPS er en undervisningsform, der tager afsæt i autentiske problemstillinger, og med kreativt og innovativt fokus integrerer alle (relevante) fag samt STEM-fagene: Science, Teknologi, Engineering og Matematik.

> Teknovation. Fremstillingsindsutrien har sine egne sider i hvert nummer, og bladets sendes samtidig omkostningsfrit alle kontakter i medlemsskaren løbende. Branchebladet omtaler løbende en række teknologier, som henvender sig til Fremstillingsindustriens medlemmer, og i alle relevante artikler henvises også til samarbejdet i bladets spalter. Ud over den fysiske udgave så sender Teknovation også et dagligt nyhedsbrev, Teknovation Update, der ligeledes er gratis.

Med henblik på at sikre udbud af relevante aktiviteter medfinansiere Fremstillingsindustrien forskellige projekter i regi af DI - Dansk Industri

Fremstillingsindustrien støtter op om Lærlingeindsatsen og vigtigheden i at sikre faglærte arbejdskraft i fremtiden.Lærlingeindsatsen skal styrke samarbejdet mellem virksomheder og erhvervsskoler og sikre lærlinge gode praktikpladser m.v.

 

 

Palle Damborg, formand i Fremstillingsindustrien
Vi skal have gjort op med den forestilling, at Danmark ikke længere er et produktionsland med behov for faglært arbejdskraft. Vi har masser af produktion i Danmark, og produktionen tjener milliarder hjem til velfærdssamfundet. Palle Damborg, formand i Fremstillingsindustrien

Fordele for medlemmer

Adgang til aktiviteter

Som medlem af Fremstillingsindustrien har du adgang til et stort udvalg af faglige aktiviteter herunder kurser, netværk og udviklingsforløb. Derudover afholder foreningen en lang række sociale arrangementer, som du selvfølgelig også har adgang til. 

Tilskud til kurser

Fremstillingsindustrien giver 25% i tilskud til kursusudgifter for kurser afholdt af enten foreningen selv eller DI. Dog yder Fremstillingsindustrien max tilskud på 3000 kr. pr. person pr. kursus.

WILLIS forsikring

Fremstillingsindustrien har i samarbejde med Forsikringsmæglerne WILLIS I/S, etableret særlige gode tilbud til medlemmerne og tegnet en række forsikringer. Det gælder erhvervs- og produktansvarsforsikring, forsikring for bygning og løsøre samt evt. bilforsikring på fordelagtige vilkår. Den enkelte virksomhed kan få udarbejdet et skræddersyet tilbud. Dette sker ved henvendelse til WILLIS I/S, og er uden omkostninger. Flere oplysninger fås hos WILLIS I/S ved Søren Overbeck på tilf. 8813 9414 eller på mail soren.Overbeck@willistowerswatson.com.

 

Svendeprøvegebyr

Gebyr for svendeprøve bliver betalt af foreningen. Ethvert medlem skal ved tilmelding af en lærling til svendeprøve ikke indsende noget beløb, men blot skrive, at virksomheden er medlem af Fremstillingsindustrien.

Få besøg i virksomheden

Virksomhedsbesøg

Vi er på landevejen! I medlemmer er i fokus hos os i Fremstillingsindustrien og derfor tager vi ud og møder jer i jeres virksomheder.
Virksomhedsbesøg er en aktivitet, hvor vi mødes til en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer og virksomheden inden for vores fokusområder: Produktivitet, Afsætning, Teknologi, Arbejdskraft og Ledelse, samt hvilke ydelser der er relevante.

KONTAKT

Annette Flies på anf@di.dk eller 3377 3331

Vores fokus

Følg os

Find os på Folkemødet

Fremstillingsindustrien er hvert år aktive på Folkemødet, hvor vi sætter fokus på relevante emner inden for ProduktionsDanmark.

I  vores grønne truck på Allinge havn afholdte vi i 2019 en lang række faglige debatter og vores medlemsvirksomheder udstillede ny teknologi og bæredygtige løsninger. Se med nedenunder!

 

Kontakt

Annette Flies

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3331
  • Mobil +45 2128 9026
  • E-mail anf@di.dk