Fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien er et fagligt fællesskab - en medlemsforening - der ønsker at yde services til medlemmerne. Vi udbyder en række faglige aktiviter, medlemsdage og kurser.

 • 1

  Medlemmer i fokus

  80% af medlemsvirksomhederne i Fremstillingsindustrien SMV'ere. Først og fremmest er virksomhederne i Fremstillingsindustrien kendetegnet ved, som navnet siger, at de fremstiller noget, eller at de er knyttet tæt til virksomheder, der lever af fremstilling. Virksomhederne repræsenterer de brancher, der forarbejder metal, fremstiller komponenter og maskiner, servicerer og reparerer maskiner og installationer og handler med råvarer, komponenter og maskiner. Derudover har vi også medlemmer, der fremstiller software som bl.a. Systematic og medlemmer som Terma, der fremstiller forsvarsteknologi.

  MEDLEMSFORDELE

  Som medlem af Fremstillingsindustrien for du adgang til en række fordele. Du bliver en del af en forening, der giver adgang til stærke faglige og sociale netværk med andre produktionsvirksomheder, relevant og nemt tilgængeligt medlemsinformation samt indflydelse på DI’s politiske arbejde for at sikre de bedst mulige rammer for industrivirksomheder i Danamark.

  Adgang til aktiviteter

  Som medlem af Fremstillingsindustrien har du adgang til et stort udvalg af faglige aktiviteter herunder kurser, netværk og udviklingsforløb. Derudover afholder foreningen en lang række sociale arrangementer, som du selvfølgelig også har adgang til. 

  Tilskud til aktiviteter

  Fremstillingsindustrien giver 25% i tilskud til kursusudgifter for kurser afholdt af enten foreningen selv eller DI. Dog yder Fremstillingsindustrien max tilskud på 3000 kr. pr. person pr. kursus.

  WILLIS forsikring

  Fremstillingsindustrien har i samarbejde med Forsikringsmæglerne WILLIS I/S, etableret særlige gode tilbud til medlemmerne og tegnet en række forsikringer. Det gælder erhvervs- og produktansvarsforsikring, forsikring for bygning og løsøre samt evt. bilforsikring på fordelagtige vilkår. Den enkelte virksomhed kan få udarbejdet et skræddersyet tilbud. Dette sker ved henvendelse til WILLIS I/S, og er uden omkostninger. Flere oplysninger fås hos WILLIS I/S ved Søren Overbeck på tilf. 8813 9414 eller på mail soren.Overbeck@willistowerswatson.com.

  Svendeprøvegebyr

  Gebyr for svendeprøve bliver betalt af foreningen. Ethvert medlem skal ved tilmelding af en lærling til svendeprøve ikke indsende noget beløb, men blot skrive, at virksomheden er medlem af Fremstillingsindustrien.

 • 2

  Fokus og strategi

  Fremstillingsindustrien vil som medlemsforening i DI indtage positionen som den førende forening for den danske fremstillingsindustri. Foreningen er et fagligt fællesskab, der skaber synergi på grund af medlemmernes mulighed for at hjælpe og støtte hinanden på tværst af både brancher og interesser. Vores mission er at samle brancheområdets virksomheder, for derigennem at forbedre virksomhedernes forretningsmuligheder og fremme antallet af arbejdspladser i Danmark. Gennem offentlighedspåvirkende aktiviteter - kampagner m.m. - bidrager Fremstillingsindustrien til at sætte en positiv dagsorden for den danske fremstillingsindustri og især agendaen omkring ProduktionsDanmark.

  FREMSTILLINGSINDUSTRIENS HANDLINGSPLAN - en stærk medlemsforening som central del af DI

  I FFI arbejder vi ud fra vores handlingsplan, der er baseret på S3 - Synlighed, Services og Samtale.

  SYNLIGHED handler om at brande FFI som en selvstændig, stærk og central medlemsforening, som en del af Dansk Industri. Skabe synlighed omkring foreningens aktiviteter og arbejde.

  • FFI skal være synlige for medlemmerne, for DI-kolleger, andre DI-interessenter og for eksterne interessenter
  • Medlemmerne skal vide, hvilke services vi har i vores portefølje, og hvordan vi kan hjælpe i deres hverdag med viden og aktiviteter
  • Medlemmerne, DI-kolleger og andre interessenter skal vide, hvorledes vi arbejder med at fremme dagsordenen for at kunne drive produktionsvirksomhed i Danmark
  • FFI’s nye kommunikationsstrategi er et centralt element i at sikre FFI’s synlighed. Kommunikationsstrategien omfavner synlighed af, hvad FFI står for, og hvad vi tilbyder medlemmerne samt at sikre at medlemmerne nemt kan tilgå aktiviteter og information og derme holde sig opdateret.

  SERVICES  handler om, at omfavne medlemmernes behov og sikre aktiviteter og services, der understøtter og styrker medlemsvirksomhedernes organisations- og ledelsesudvikling, optimerer processer i produktion og administration, digitalisering og automatisering, hjælper med at komme i gang med verdensmålene, skærper virksomhedernes kompetencer inden for afsætning og eksport og inspirerer til forretningsudvikling.

  • FFI skal være medlemmernes naturlige sted at henvende sig, når de har behov for viden, netværk eller værktøjer baseret på de mange kompetencer i DI
  • FFI skal sikre, at nye markedstrends omsættes til services, der understøtter FFI-medlemmernes konkurrenceevne
  • FFI vil samarbejde tæt med DI-kolleger og andre DI-medlemsforeninger i udviklingen af nye services, lige som der vil blive samarbejdet med relevante, eksterne partnere
  • Og som noget nyt vil FFI også igangsætte udvikling af services specifikt rettet mod FFI-medlemmer

  SAMTALE  starter med at lytte. Vi bestræber os på at skabe dialog med medlemmerne og sikre aktualitet ved at have en finger på pulsen i forhold til at holde sig orienteret og være bekendte med udfordringer og behov i industrien og særligt hos vores medlemsvirksomheder.

  • Dialogen med medlemmerne er et helt centralt element i FFI’s arbejde
  • FFI skal vide, hvad der er højest på medlemmernes dagsorden på et hvert givent tidspunkt
  • Dialogen skal også bruges til at opsøge feedback til at forbedre kvaliteten af FFI- aktiviteter og udbudte DI-aktiviteter
  • Derfor skal FFI sørge for at bruge alle relevante platforme til at møde medlemmerne fysisk, online og digitalt
  • FFI skal også sikre, at kontakt mellem FFI-medlemmer og DI-kolleger måles og bruges struktureret til opsamling af viden

  DET ARBEJDER VI MED

  Vi arbejder for at informere og servicere alle vores medlemmer. For at bryde vores handlingsplan op og gøre det mere overskueligt, hvad vi i Fremstillingisndustrien arbejder med, har vi struktureret følgende fokusområder, hvor du som medlem kan finde relevante informationer og aktiviteter.

 • 3

  Tilhørsforhold til DI

  Vi er et valgforum, som kanaliserer medlemmernes indflydelse ind i Dansk Industri. Vi overlader den politiske interessevaretagelse, herunder den arbejdsmarkedspolitiske interessevaretagelse, til DI. Sekretariatet har et højt niveau af kontakt med medlemmerne samt et stort udbud af aktiviteter der tilfredsstiller medlemmerne. Ambitionen i foreningen er at give det enkelte medlem nem adgang til værdiskabende rådgivning, services og relevant kommunikation. Gennem offentlighedspåvirkende aktiviteter - kampagner m.m. - bidrager Fremstillingsindustrien til at sætte en positiv dagsorden for den danske fremstillingsindustri og især agendaen omkring ProduktionsDanmark.

  FREMSTILLINGSINDUSTRIEN SKABER SAMMENHÆNG

  Fremstillingsindustrien vil som medlemsforening i DI indtage positionen som den førende forening for den danske fremstillingsindustri. Foreningen er et fagligt fællesskab, der skaber synergi på grund af medlemmernes mulighed for at hjælpe og støtte hinanden på tværs af både brancher og interesser.

  Vores mission er, at samle brancheområdets virksomheder, for derigennem at forbedre virksomhedernes forretningsmuligheder og fremme antallet af arbejdspladser i Danmark.

  Internt i DI vil FFI arbejde med både politiske- og serviceenheder og  søge samarbejde med andre relevante DI medlemsforeninger og branchefællesskaber. FFI vil i endnu højere grad koordinere og sikre deling af viden fra støttede partnere/ projekter til medlemmer af FFI.

   

   Politisk understøtter Fremstillingisndustrien aktivit DI’s arbejde med at sikre et stærkt ProduktionsDanamrk.

  Hovedfokus for Fremstillingsindustriens arbejde kredser omkring temaerne:

  • Produktion i Danmark og herunder adgang til tilstrækkelig og relevant arbejdskraft.
  • Grøn omstilling, cirkulær økonomi og FN's Verdensmål.
  • Digitalisering og fremtidens fabrik.

  DI'S 2030-PLAN

  Sammen skaber vi grøn vækst - DI's 2030-plan "Sammen skaber vi grøn vækst" vil sætte fart i den grønne omstilling og løfte væksten til gavn for alle i samfundet. Hvis politikerne følger alle forslagene i DI's plan, kan vi:

  • Løfte velstanden i Danmark med mindst 110 mia. kr. i 2030
  • Skabe 120.000 flere job i private virksomheder
  • Reducere Danmarks CO2-udledning med mindst 65 pct.

  DI deler regeringens ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030.
  Hvis Danmark skal nå helt i mål, kræver det massive investeringer i forskning og udvikling af nye løsninger, som ingen kender endnu.
  Det kræver dertil en kæmpe indsats af det danske erhversliv og industrien - vi skal løfte i flok og bestræbe os på at nå diverse delmål, for på sigt at nå målet og reducere CO2-udledningen med 70 pct.

  DI's plan er den første sammenhængende plan, der viser vejen til mindst 65 pct.
  Planen rummer 160 konkrete forslag, som er finansieret krone for krone. Tilsammen vil de sikre balance på de offentlige budgetter i 2030.

  > DU KAN LÆSE HELE DI'S 2030 PLAN KORT FORTALT HER

 • 4

  Fremstillingsindustrien som forening

  Fremstillingsindustrien er et fagligt fællesskab - en medlemsforening - med mere end 2000 medlemsvirksomheder. Virksomhederne beskæftiger sig med alle former for fremstilling og produktion men størstedelen befinder sig som udgangspunkt indenfor metal- og maskinindustrien, der udgør foreningens DNA.

  Fremstillingsindustriens DNA

  Vi er et fagligt fællesskab, hvor vi med mere end 2000 medlemsvirksomheder, er den største medlemsforening i DI.

  Vi samler virksomheder indenfor fremstillingsindustrien, samt virksomheder, der er nært tilknyttet branchen, for gennem et organisatorisk fællesskab at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt fremme samarbejdet mellem forenings medlemsvirksomheder.

  Generalforsamling og årsdag

  Som medlem af Fremstillingsindustrien får du adgang til en række foreningsaktiviteter. Årsdagen er højdepunktet i Fremstillingsindustriens kalender. Dagen afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle i foråret, og afholdes i forlængelse af Fremstillingisndustriens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og kun generalforsamlinge  kan varetage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter, og dens beslutninger er vindende for alle medlemmer.

   

  > SE FREMSTILLINGSINDUSTRIENS VEDTÆGTER

  Fremstillingsindustriens repræsentantskab

  Som medlem af Fremstillingsindustriens repræsentantskab fungerer du som en af foreningens delegerede på Dansk Industris generalforsmaling. Som delegerede har du ret til at udpege medlemmer til Dansk Industris hovedbestyrelse.

  > SE REPRÆSENTANTSKABET

  Fremstillingsindustriens repræsentantskab indgår som en tredelt konstellation mellem foreningens bestyrelse, repræsentantskabet og FFI-sekretariatet i DI. Bestyrelsen sætter, i tæt samarbejde med FFI-sekretariatet, dagsordenen for Fremstillingsindustriens arbejde. Repræsentantskabet udpeges og sammensættes hvert år til foreningens ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling, hvor bestyrelsens medlemmer altid indgår i repræsentantskabet.

  Hvem er vi?

  Som en central medlemsforening i Dansk Industri (DI) arbejder Fremstillingsindustriens sekretariat hver dag for at bevare og innovere et stærkt fagligt netværk mellem medlemsvirksomhederne inden for alle dele af produktion. Vi skaber sammenhæng mellem de over 2.000 medlemmer af Fremstilllingsindustrien og de mange services DI udbyder inden for vigtige dele af virksomhedsdrift. 

  Via tæt dialog med vores medlemmer har vi også fokus på at bidrafge aktivit til udviklingen af nye services, der er relevante for at udnytte de nye muligheder og håndtere de fremtidige udfordringer.

  Sekretariatet står altid klar til at høre jeres situation, udfordringer og ideer. 

  > SE SEKRETARIATSLISTEN

  Hvor kan du finde os?

  I Fremstillingsindustrien er vi til stede, hvor vores medlemmer er. Vi arbejder for at informere og kommunikere til alle vores medlemmer på relevante platforme for at sikre, at budskaberne kommer ud. 

  IndustriNews
  IndustriNews er et videonyhedsbrev, der giver dig nyheder for industrien. Hver tirsdag og torsdag udsender vi et nyhedsbrev, hvor vi holder dig opdateret på ugens aktiviteter og gode historier. 

  > SE NYESTE UDSENDELSE

  Hver torsdag laver vi et portræt af en medlemsvirksomhed - du kan blive én af dem! Tip os om en god historie fra din virksomhed, så får vi sammen lavet en tekst, som vi kan lave indslaget ud fra. Vi sender dig altid links til indslaget, så du kan bruge det på dine egne kommunikationskanaler. Vi deler selvfølgelig indslaget på de sociale medier, hvor vi i gennemsnit har ca. 6000 visninger på vores indslag om ugen.

  FFI Update
  Du kan også holde dig opdateret med foreningens projekter og aktiviteter på vores APP, FFI Update. Her kan du finde informationer om foreningen, se IndustriNews, når det passer dig, tilmelde dig aktiviteter, og blive klog på Fremstillingsindustriens mest aktuelle temaer og projekter.

  > DOWNLOAD FFIUPDATE

  Sociale medier - Følg os!
  Har du brug for en hurtig opdatering, er Fremstillingsindustrien også at finde på de sociale medier. Vi deler ugentlig nyheder, og vi hører meget gerne fra dig eller din virksomhed, hvis I har inputs til fremtidigt indhold.

  > FØLG OS PÅ LINKEDIN

  > FØLG OS PÅ FACEBOOK

 • FFI i tal

  Samarbejdspartnere

  Nyheder

  Jacob Kjeldsen

  Chef for FFI-sekretariatet

  • Direkte +45 3377 3727
  • Mobil +45 2088 3914
  • E-mail jak@di.dk

  Marie Thorsø Kousgaard

  Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3366
  • Mobil +45 2830 7006
  • E-mail matk@di.dk

  Annette Flies

  Konsulent

  • Direkte +45 3377 3331
  • Mobil +45 2128 9026
  • E-mail anf@di.dk

  Simone S. Nielsen

  Konsulent

  • Direkte +45 3377 4779
  • Mobil +45 2326 8566
  • E-mail sisn@di.dk