Fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien er et fagligt fællesskab - en medlemsforening, der bidrager til medlemsservices og udviklingen af en række faglige aktiviter og netværk.

Danmark bygger på fremstillingsindustrien. Produktionsvirksomheder udgør rygraden i det danske samfund, og derfor er medlemmerne af Fremstillingsindustrien centrale i skabelsen af den værdi, som er fundamentet for et Danmark i vækst og balance. Hver dag bidrager fremstillingsvirksomheder med skabelsen af arbejdspladser, eksport, innovation og klimavenlige produkter og services, og sådan vil det også være i fremtiden - på trods af store omvæltninger og udfordringer relateret til arbejdskraft, digitalisering, produktivitet, afsætning og grøn omstilling. Derfor skal vi sikre produktionsvirksomheder i Danmark de bedst tænkelige rammevilkår for at fastholde og styrke konkurrenceevnen. Vicedirektør og foreningssekretær for Fremstillingsindustrien, Camilla Khokhar
 • 1

  Medlemmer i fokus

  Ca. 80% af medlemsvirksomhederne i Fremstillingsindustrien er SMV'ere.
  Virksomhederne i Fremstillingsindustrien er først og fremmest kendetegnet ved, som navnet siger, at de fremstiller noget, eller at de er knyttet tæt til virksomheder, der lever af fremstilling.

  Virksomhederne repræsenterer brancher, der forarbejder metal, fremstiller komponenter og maskiner, servicerer og reparerer maskiner og installationer og handler med råvarer, komponenter og maskiner. Derudover har vi også medlemmer, der fremstiller software og forsvarsteknologi.

  MEDLEMSFORDELE

  Som medlem af Fremstillingsindustrien får du adgang til en række fordele. Du bliver en del af en forening, der giver adgang til stærke faglige og sociale netværk med andre produktionsvirksomheder, relevant og nemt tilgængeligt medlemsinformation samt indflydelse på DI’s politiske arbejde for at sikre de bedst mulige rammer for industrivirksomheder i Danmark.

  > SE MEDLEMMER AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN HER

   

  Adgang til aktiviteter

  Som medlem af Fremstillingsindustrien har du adgang til et stort udvalg af faglige aktiviteter herunder kurser, netværk og udviklingsforløb. Derudover afholder foreningen en lang række sociale arrangementer, som du selvfølgelig også har adgang til. 

  Tilskud til aktiviteter

  Fremstillingsindustrien giver 25% i tilskud til kursusudgifter for kurser afholdt af enten foreningen selv eller udvalgte DI-kurser.

  Dog yder Fremstillingsindustrien max tilskud på 3000 kr. pr. person pr. kursus.

  WILLIS forsikring

  Fremstillingsindustrien har i samarbejde med Forsikringsmæglerne WILLIS I/S, etableret særlige gode tilbud til medlemmerne og tegnet en række forsikringer. Det gælder erhvervs- og produktansvarsforsikring, forsikring for bygning og løsøre samt evt. bilforsikring på fordelagtige vilkår. Den enkelte virksomhed kan få udarbejdet et skræddersyet tilbud. Dette sker ved henvendelse til WILLIS I/S, og er uden omkostninger. Flere oplysninger fås hos WILLIS I/S ved Søren Overbeck på tilf. 8813 9414 eller på mail soren.Overbeck@willistowerswatson.com.

  Svendeprøvegebyr

  Gebyr for svendeprøve bliver betalt af foreningen. Ethvert medlem skal ved tilmelding af en lærling til svendeprøve ikke indsende noget beløb, men blot skrive, at virksomheden er medlem af Fremstillingsindustrien.

 • 2

  Fokus og strategi

  Fremstillingsindustrien vil som medlemsforening i DI indtage positionen som den førende forening for den danske fremstillingsindustri. Foreningen er et fagligt fællesskab, der skaber synergi på grund af medlemmernes mulighed for at hjælpe og støtte hinanden på tværs af både brancher og interesser.

  Vores mission er at samle brancheområdets virksomheder, for derigennem at forbedre virksomhedernes forretningsmuligheder og fremme antallet af arbejdspladser i Danmark.

  Gennem offentlighedspåvirkende aktiviteter - kampagner m.m. - bidrager Fremstillingsindustrien til at sætte en positiv dagsorden for den danske fremstillingsindustri og især agendaen omkring ProduktionsDanmark.

  FORENINGENS TILHØRSFORHOLD TIL DI - DANSK INDUSTRI

  Vi er et valgforum, som kanaliserer medlemmernes indflydelse ind i Dansk Industri. Vi overlader den politiske interessevaretagelse, herunder den arbejdsmarkedspolitiske interessevaretagelse, til DI.

  Ambitionen i foreningen er at give det enkelte medlem nem adgang til værdiskabende rådgivning, services og relevant kommunikation.

  FREMSTILLINGSINDUSTRIEN SKABER SAMMENHÆNG

  Internt i DI vil Fremstillingsindustrien arbejde med både politiske- og serviceenheder og søge samarbejde med andre relevante DI medlemsforeninger og branchefællesskaber. Fremstillingsindustrien vil i endnu højere grad koordinere og sikre deling af viden fra støttede partnere/projekter til medlemmer af FFI.

   

  Politisk understøtter Fremstillingsindustrien aktivit DI’s arbejde med at sikre et stærkt ProduktionsDanmark.

  Hovedfokus for Fremstillingsindustriens arbejde kredser omkring temaerne:

  • Produktion i Danmark og herunder adgang til tilstrækkelig og relevant arbejdskraft.
  • Grøn omstilling, cirkulær økonomi og FN's Verdensmål.
  • Digitalisering og fremtidens fabrik.

  HANDLINGSPLAN - En stærk medlemsforening som central del af DI

  I Fremstillingsindustriens sekretariat arbejder vi med udgang punkt i handlingsplanen, som er baseret på S3 - Synlighed, Services og Samtale.

  SYNLIGHED handler om branding af Fremstillingsindustrien som en selvstændig, stærk og central medlemsforening, som en del af Dansk Industri og skabe synlighed omkring foreningens aktiviteter og arbejde. 

  SERVICES  handler om, at favne medlemmernes behov og sikre aktiviteter og services, der understøtter og styrker medlemsvirksomhedernes organisations- og ledelsesudvikling, optimerer processer i produktion og administration, digitalisering og automatisering, hjælper med at komme i gang med verdensmålene, skærper virksomhedernes kompetencer inden for afsætning og eksport og inspirerer til forretningsudvikling.

  SAMTALE  starter med at lytte. Vi bestræber os på at skabe dialog med medlemmerne og sikre aktualitet ved at have en finger på pulsen i forhold til at holde sig orienteret og være bekendte med udfordringer og behov i industrien og særligt hos vores medlemsvirksomheder.

  DET ARBEJDER VI MED

  Vi arbejder for at informere og servicere alle vores medlemmer. I Fremstillingsindustriens sekretariat arbejder vi med følgende fokusområder, hvor du som medlem kan finde relevante informationer og aktiviteter.

 • 3

  Fremstillingsindustrien som forening

  Fremstillingsindustrien er et fagligt fællesskab - en medlemsforening - med mere end 2000 medlemsvirksomheder. Virksomhederne beskæftiger sig med alle former for fremstilling og produktion men størstedelen befinder sig som udgangspunkt indenfor metal- og maskinindustrien, der udgør foreningens DNA.

  Fremstillingsindustriens DNA

  Vi er et fagligt fællesskab, hvor vi med mere end 2000 medlemsvirksomheder, er den største medlemsforening i DI.

  Vi samler virksomheder indenfor fremstillingsindustrien, samt virksomheder, der er nært tilknyttet branchen, for gennem et organisatorisk fællesskab at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt fremme samarbejdet mellem forenings medlemsvirksomheder.

  Generalforsamling og årsdag

  Som medlem af Fremstillingsindustrien får du adgang til en række foreningsaktiviteter. Årsdagen er højdepunktet i Fremstillingsindustriens kalender. Dagen afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle i foråret, og afholdes i forlængelse af Fremstillingisndustriens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og kun generalforsamlinge  kan varetage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter, og dens beslutninger er vindende for alle medlemmer.

   

  > SE FREMSTILLINGSINDUSTRIENS VEDTÆGTER

   

  > SE VEDTÆGTER FOR KONFLIKTFONDEN

  Fremstillingsindustriens bestyrelse

  Se Fremstillingsindustriens bestyrelse her.

  Fremstillingsindustriens repræsentantskab

  Som medlem af Fremstillingsindustriens repræsentantskab fungerer du som en af foreningens delegerede på Dansk Industris generalforsmaling. Som delegerede har du ret til at udpege medlemmer til Dansk Industris hovedbestyrelse.

  > SE REPRÆSENTANTSKABET

   

  Fremstillingsindustriens repræsentantskab indgår som en tredelt konstellation mellem foreningens bestyrelse, repræsentantskabet og FFI-sekretariatet i DI. Bestyrelsen sætter, i tæt samarbejde med FFI-sekretariatet, dagsordenen for Fremstillingsindustriens arbejde. Repræsentantskabet udpeges og sammensættes hvert år til foreningens ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling, hvor bestyrelsens medlemmer altid indgår i repræsentantskabet.

  Fremstillingsindustriens sekretariat

  Som en central medlemsforening i Dansk Industri (DI) arbejder Fremstillingsindustriens sekretariat hver dag for at bevare og innovere et stærkt fagligt netværk mellem medlemsvirksomhederne inden for alle dele af produktion. Vi skaber sammenhæng mellem de over 2.000 medlemmer af Fremstilllingsindustrien og de mange services DI udbyder inden for vigtige dele af virksomhedsdrift. 

  Via tæt dialog med vores medlemmer har vi også fokus på at bidrafge aktivit til udviklingen af nye services, der er relevante for at udnytte de nye muligheder og håndtere de fremtidige udfordringer.

  Sekretariatet står altid klar til at høre jeres situation, udfordringer og ideer. 

  > SE SEKRETARIATSLISTEN

  Hvor kan du finde os?

  I Fremstillingsindustrien er vi til stede, hvor vores medlemmer er. Vi arbejder for at informere og kommunikere til alle vores medlemmer på relevante platforme for at sikre, at budskaberne kommer ud. 

  IndustriNews
  IndustriNews er et videonyhedsbrev, der giver dig nyheder for industrien. Hver tirsdag og torsdag udsender vi et nyhedsbrev, hvor vi holder dig opdateret på ugens aktiviteter og gode historier. 

  > SE NYESTE UDSENDELSE

  Hver torsdag laver vi et portræt af en medlemsvirksomhed - du kan blive én af dem! Tip os om en god historie fra din virksomhed, så får vi sammen lavet en tekst, som vi kan lave indslaget ud fra. Vi sender dig altid links til indslaget, så du kan bruge det på dine egne kommunikationskanaler. Vi deler selvfølgelig indslaget på de sociale medier, hvor vi i gennemsnit har ca. 6000 visninger på vores indslag om ugen.

  FFI Update
  Du kan også holde dig opdateret med foreningens projekter og aktiviteter på vores APP, FFI Update. Her kan du finde informationer om foreningen, se IndustriNews, når det passer dig, tilmelde dig aktiviteter, og blive klog på Fremstillingsindustriens mest aktuelle temaer og projekter.

  > DOWNLOAD FFIUPDATE

  Sociale medier - Følg os!
  Har du brug for en hurtig opdatering, er Fremstillingsindustrien også at finde på de sociale medier. Vi deler ugentlig nyheder, og vi hører meget gerne fra dig eller din virksomhed, hvis I har inputs til fremtidigt indhold.

  > FØLG OS PÅ LINKEDIN

  > FØLG OS PÅ FACEBOOK

 • FFI i tal

  Samarbejds partnere

  Nyheder

  Camilla Khokhar

  Camilla Khokhar

  Vicedirektør

  Nina Nørgaard Haslund

  Nina Nørgaard Haslund

  Chefsekretær

  Annette Flies

  Annette Flies

  Konsulent

  Freja Frigast Rasmussen

  Freja Frigast Rasmussen

  Konsulent