PERSPEKTIVER PÅ DANSK ERHVERVSLIV OG DI's PRIORITETER

Perspektiver på dansk erhvervsliv og DI's prioriteter
v/ Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, DI - Dansk Industri

Fremstillingsindustriens årsdag 2020