PANELDEBAT: DANSKE PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER I EN CORONARAMT VERDEN

Paneldebat: Danske produktionsvirksomheder i en coronaramt verden
v/ Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, DI - Dansk Industri, Palle Damborg, formand for Fremstillingsindustrien og Lykke Friis, direktør, Tænketanken Europa

Fremstillingsindustriens årsdag 2020