FFI Analyser

Fremstillingsindustriens omsætning fortsætter med at sætte rekord

De danske metal- og maskinproducenter har haft en fremgang i omsætningen på 9,5 pct. i perioden fra september til november 2019 sammenlignet med samme periode året før.

De danske metal- og maskinproducenter har haft en fremgang i omsætningen på 9,5 pct. i perioden fra september til november 2019 sammenlignet med samme periode året før. Udviklingen skyldes blandt andet en større fremgang i den største underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper. Forsigtigt positive forventninger blandt metal- og maskinproducenterne peger på en fortsat fremgang i omsætningen i første kvartal af 2020.

Omsætningen for metal- og maskinproducenterne var i perioden fra september til november 2019 74 mia. kr., svarende til 295 mia. kr. på årsniveau. Sammenlignet med omsætningen i samme periode året før er det en fremgang på 13,9 pct. Det rekordhøje omsætningsniveau fra sommeren 2019 fortsatte dermed i efteråret.

Det er især de større underbrancher i metal- og maskinindustrien, der har haft fremgang i omsætningen. Omsætningen i den største underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, gik frem med 33,2 pct. i september til november 2019 sammenlignet med samme periode året før. Fremgangen tangerer den hidtil største årlige fremgang på 34,9 pct. fra marts-maj 2016 til marts-maj 2017. Omsætningen i Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper på 26,79 mia. kr. overgår sin tidligere rekordomsætning fra sommeren 2017 på 26,67 mia. kr. De næst- og tredjestørste underbrancher, Fremstilling af andre maskiner samt Metalvareindustri, når med en fremgang på henholdsvis 6,2 og 9,5 pct. ligeledes rekordhøje omsætningsniveauer. De mindre underbrancher Transportmiddelindustri og Fremstilling af metal og Fremstilling af ledninger, kabler, husholdningsapparater, lamper mv. har derimod over perioden haft tilbagegang i omsætningen.

Relateret indhold