LYKKE I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN er et projekt, hvor Fremstillingsindustrien i samarbejde med Tænketanken Europa sætter fokus på EU's indre marked i tiden under og efter COVID-19. Projektet består af en række videointerviews og er en del af undersøgelsen og Industriens Fonds initiativ GenstartEU.

Vi har været på besøg hos en række af Fremstillingsindustriens medlemsvirksomheder, som fortæller om deres oplevelser og udfordringer ved eksportsmarkederne og genstarten heraf. Se videofortælingerne her!

OVERBLIK - CORONAKRISENS KONSEKVENSER FOR EU'S INDRE MARKED

RAPPORT: Senfølger af coronakrisen kan blive mere protektionisme i EU's indre marked

”Vores rapport viser, at EU’s indre marked egentlig klarede stresstesten fra coronakrisens første bølge i 2020 ganske godt. Men der er grund til at være opmærksom på covid-19-senfølger i form af flere handelsbarrierer både internt i EU og mod resten af verden. Én ny trend er den såkaldte forsyningspatriotisme, hvor behovet for at have nok af alt fra værnemidler til fødevarer kan bringe os tættere på et slags Fort Europa”, udtaler vicedirektør i Tænketanken EUROPA, Catharina Sørensen.

Rapporten giver et samlet overblik over de økonomiske tab, hvilke EU-lande krisen er gået hårdest udover, og de barrierer i form af grænselukninger og rejserestriktioner mv., der rejste sig for borgere og virksomheder, da EU-landene lukkede ned i foråret 2020. Til maj 2021 kommer en anden rapport, der vil give bud på, hvordan det indre marked kan genstartes efter krisen.

Rapporten viser bl.a.:

At handlen varer og tjenesteydelser blev hårdere og hurtigere ramt end under finanskrisen. Varehandlen vendte dog også hurtigere tilbage, da landene lukkede op i sommeren 2020.
At de store og sydeuropæiske EU-lande blev hårdest ramt på deres eksport, mens Danmark klarede sig relativt godt.
At to faktorer bestemmer, hvor hårdt et lands eksport rammes: graden af nedlukning og industrisammensætning.
At nye og/eller forstærkede handelsbarrierer, der dukkede op i marts 2020 uden udløbsdato - grænsekontrol, statsstøtte og fødevarepatriotisme – dvs. et lands prioritering af egne fødevarer over andre EU-landes – med stor sandsynlighed kan blive coronakrisens 'senfølger' i det indre marked. Omvendt ser 2020’s omfattende eksportrestriktioner ud til at være et overstået kapitel.
At Danmark er det EU-land, der mest konsekvent har opretholdt corona-baseret grænsekontrol i 2020.
At der er opbakning i befolkningen til større 'strategisk autonomi', inkl. at EU skal være mere selvforsynende.
At denne stigende 'forsyningspatriotisme' kan skade forholdet til lande udenfor EU. 
Rapporten er den første af to i Tænketankens #GenstartEU-projekt, der støttes af Industriens Fond. En anden rapport om EU's muligheder for at genstarte og udvikle det indre marked følger til foråret 2021.

Du kan finde en kort præsentation af rapportens hovedkonklusioner HER.

 

DOWNLOAD RAPPORTEN HER

Aktuelt