Lise Andersen, konsulent i Lærlingeindsatsen & Adam Knox Martin, konsulent i Lærlingeindsatsen.

19.11.19 Fremstillingsindustrien Nyheder

Der mangler lærlinge

Der er for få elever på landets erhvervsuddannelser. Samtidig skal danske virksomheder højne indtaget af lærepladser. Med de odds er det nødvendigt at opsøge fremtidige lærlinge, dér hvor de er.

Vi er ikke i mål

Frem mod 2025 skal der hvert år nås et måltal for ekstra praktikpladsaftaler. I 2016 blev der sat et ambitiøst mål for antallet af praktikpladser på de danske virksomheder. Dertil er der sat delmål, der skal sikre at virksomhederne kan få flere af de faglærte medarbejdere, som de mangler. Når vi ønsker en stigning i antallet af unge, der uddannes som faglærte, forudsætter det at der oprettes flere praktikpladser til dem ude i virksomhederne.

Trods et succesfuldt 2018, hvor delmålet blev nået, står vi i 2019 og i de efterfølgende år for endnu højere ambitionsniveauer. Som Kim Graugaard, viceadm. direktør i DI udtalte i starten af året:

"Ét er at nå målet for 2018, noget andet er at nå hele vejen i mål. Vi hører stadig fra virksomhederne, at de mangler kvalificeret – og herunder faglært – arbejdskraft, så der burde være basis for at indgå flere praktikpladsaftaler. Vi har brug for flere praktikpladser – og for flere elever til at indgå aftaler med".

Da rekruttering til erhvervsuddannelserne spiller en afgørende rolle i den her ligning, bør der ikke kun fokuseres på de helt unge, men i stedet bør vi etablere en bred rekrutteringsbase, der retter sig mod unge OG voksne.

"Virksomhederne kan også selv gøre endnu mere opmærksomme på sig selv lokalt og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Og måske er deres næste lærling den unge, der har arbejdet hos dem siden gymnasiet, eller den voksne, som har varetaget et ufaglært job i en årrække", siger Kim Graugaard.

 

Praktikpladsen.dk - Find din lærling her!

Der er for få elever på landets erhvervsuddannelser. Samtidig skal danske virksomheder højne indtaget af lærepladser. Med de odds er det nødvendigt at opsøge fremtidige lærlinge, dér hvor de er. DI opfordrer jer virksomheder til at bruge praktikpladsen.dk til at slå jeres lærepladser op og synliggøre overfor de potentielle lærlinge og elever, at der er ledige pladser. Med den stigende mangel på faglærte, er det afgørende at alle virksomheder synliggør, at de tager deres del af ansvaret. Hvis I virksomheder ikke er overbevist – kommer Lise Andersen, konsulent i Lærlingeindsatsen her med tre gode grunde til at bruge praktikpladsen.dk: 

 

Christian Jensen, IndustriNews

Mangler I lærlinge?

Af de 530 medlemmer i lærepladsnetværket har 65% svaret på det spørgeskema som Lærlingeindsatsen sender ud en gang i kvartalet. Med spørgeskemaet vil vi flytte fokusset fra ”vi tror” til ”vi ved”.

”Vi vil have et realistisk forecast på fremstillingsindustriens efterspørgsel af lærlinge – Med den seneste udsending ser vi at der er 369 åbne praktikpladser indenfor de næste 12 måneder”, siger konsulent i Lærlingeindsatsen i DI, Adam Knox Martin .

Lærlingeindsatsen ved nu også, hvor i landet, og på hvilke virksomheder det drejer sig om.

Som noget nyt kan Lærlingeindsatsen i forlængelse af besvarelsen af spørgeskemaet, automatisk formidle de åbne praktikpladser direkte til de erhvervsskoler, som ligger i nærheden af virksomheden.

”Vi vil gerne sige en stor tak til de virksomheder som melder ind og støtter op om at sætte vores åbne praktikpladser på Danmarkskortet. Vi håber at endnu flere medlemmer er med næste kvartal. Hvis jeres virksomhed har brug for at uddanne smede, industriteknikere, automatikteknikere eller værktøjsmagere i fremtiden, så bliv lærlingegodkendt og meld jer ind i lærepladsnetværket”, slutter Lise Andersen, som også er konsulent i indsatsen.

Kontakt os

Hvis I er i tvivl om, hvad I skal gøre, så kontakt Lærlingeindsatsens konsulenter, som du finder på ffi.di.dk og iak.di.dk under arbejdskraft.

Relateret indhold