Shanghai highway at night

Getty images
21.11.19 Fremstillingsindustrien Nyheder

Hvad sker der i Kina og hvad med de danske virksomheder?

Handelskrig og industriel omstilling i Kina samt betydning for danske virksomheder – Refleksioner efter en uge i Kina på DI’s kontor.

Made in China 2025

I Kina fortsætter arbejdet med implementering af Made in China 2025 (MIC2025). MIC2025 er Præsident Xi’s 5-årige økonomiske plan, som har til formål at reformere Kinas industrielle struktur. Den vigtigste målsætning i planen er at forbedre konkurrenceevnen inden for ti udvalgte sektorer, og derudover at positionere Kina som et teknologisk og innovativt foregangsland. De ti prioriterede sektorer inkluderer bl.a. robotteknologi, udstyr til infrastruktur og transport, IT og bio-pharma. Målet for planen kan også siges på en anden måde: Hjemlig kinesisk produktion skal erstatte import af hightech produkter fra udlandet.

MIC2025 blev introduceret i 2015. Planen er det første skridt i et tretrins-initiativ frem mod 2049, hvor Folkerepublikken Kina runder 100 år. Til den tid skal Kina have gennemført en lang række industrireformer med udgangspunkt i fem grundlæggende principper:

  • Fokus på nyskabelse fremfor lave omkostninger
  • Gennemgående strukturel optimering
  • Kvalitet fremfor kvantitet
  • Grøn omstilling og reduktion af forurenende produktionskilder
  • Etablering af en bredt forankret innovationskultur

Planen er en konsekvens af de seneste års udfordringer for Kina. Industrien har været konfronteret med de negative følger af en faldende arbejdsreserve, stigende lønninger, og voksende miljømæssige bekymringer.

Problemerne tilskrives primært landets industrielle struktur, som er karakteriseret ved en stor koncentration af indenlandske virksomheder i low-tech produktion, mens højteknologiske industrier er domineret af importeret teknologi.

 

Handelskrig med USA

Den igangværende handelskrig mellem Kina og USA giver utvivlsomt panderynker i Beijing. Ved at føre en ideologisk krig mod Kina med fokus på den ulige handelsbalance, sideløbende med at indføre enorme skattelettelser på hjemmebanen, virker det som om, at Trump baner vejen for at sætte skub i USA's egen fremstillingsindustri, der viser tegn på fremgang. På den baggrund er det derfor ikke underligt, at Trump truer med at øge tarifferne til at omfatte den samlede kinesiske eksport til USA.

Den kinesiske regering kan af gode grunde ikke fortsætte med at svare igen ved modtariffer alene. Dertil indkøber Kina for få amerikanske produkter, som der kan lægges mere told på. Så faldende eksport til USA vil skulle afbødes med yderligere stimulering af det hjemlige forbrug og import fra andre markeder.

 

Betydning for danske virksomheder

DI forudser på linje med internationale analytikere, at MIC2025 vil få negative konsekvenser for udenlandske virksomheder på det kinesiske marked, herunder danske virksomheder:

  • Forretningsmulighederne vil blive gradvist reduceret, efterhånden som high-tech import erstattes med teknologi fremstillet i Kina.
  • Udenlandske virksomheder oplever allerede negative politiske effekter i form af begrænset markedsadgang, manglende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og tvungen teknologioverførsel.

 

Der kan dog være forretningsmuligheder for danske virksomheder på kort sigt:

  • Omdannelsen af Kina fra en nettoimportør til en førende global producent af avanceret teknologi kræver en betydelig tilstrømning af viden udefra
  • Kinesiske virksomheder tilskyndes til samarbejde med internationale partnere. Dels for at få indsigt i internationale markeder og standarder. Dels for at få adgang til nøgleteknologier gennem opkøb og strategiske forretningsforbindelser
  • Den igangværende handelskrig kan også give muligheder for danske virksomheder, idet kinesiske importører substituerer import fra USA med eksportører fra andre lande. Især på fødevarer, hvor Kina samtidigt har interne udfordringer at slås med.

Men på den lange bane har danske virksomheder med Kina-aktiviteter en betydelig interesse i at handelssituationen normaliseres. Især fordi det gode bilaterale DK-Kina forhold for alvor er begyndt at give afkast. 

I DI og FREMSTILLINGSINDUSTRIEN er vi klar til at hjælpe vores medlemmer med at udnytte mulighederne og overkomme udfordringerne på bedst muligt vis via nye services, netværk og kontorer i Kina, USA, Indien, Rusland, Brasilien og Mexico.

Bruxelles, Belgien

Brug DI's kontor i Bruxelles og få indblik i forretningsmulighederne i Europa.

> LÆS MERE

København, Danmark

Kontakt DI's hovedkontor i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København på 3377 3377.

> SE ADRESSE

Mexico City, Mexico

Få fodfæste på det mexicanske marked. 

> LÆS MERE

Moskva, Rusland

Start sikkert op i Rusland fra DI's kontor i Moskva.

> LÆS MERE

Mumbai, Indien

Indien er et af det største og hurtigstvoksende markeder. Hør, hvordan vi kan hjælpe dig fra DI's kontor i Indien.

> LÆS MERE

New York, USA

Som cleantechvirksomhed får du adgang til New York genem DI's kontor Danish Cleantech Hub, der etablerer offentlig-private partnerskaber.

> LÆS MERE

Sao Paulo, Brasilien

Hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed ud på det bralianske marked.

> LÆS MERE

Shanghai, Kina

Lad os hjælpe din virksomhed ud på det kinesiske marked fra DI's kontor i Kina.

> LÆS MERE

Washington D.C., USA

DI's Washington D.C. kontor er til rådighed for virksomheder, der drømmer om markedsadgang og for dem, som allerede er etableret i USA.

> LÆS MERE

Relateret indhold