13.12.18 Fremstillingsindustrien Nyhed

Træk og tendenser 2018

Udviklingen i den danske Metal- og maskinindustri

Mulighederne i gode tider skal udnyttes bedre

De metal- og maskinindustrielle virksomheder har siden 2013 formået at øge omsætningen år efter år. Selvom der kan være betydelige udsving i omsætningen fra måned til måned, er hvert år endt med en væsentlig højere omsætning end det foregående år. I 2016 var omsætningen fem pct. højere end i 2015, og i 2017 steg omsætningen med hele ni pct. i forhold til året før.

Sløj start i 2018, men fortsat optimisme

I 2018 er branchen som helhed kommet knapt så stærkt fra start, og omsætningen har været faldende i årets første syv måneder. På trods af en sløj start på 2018 er der ikke grund til pessimisme. Den samlede omsætningsudvikling kan påvirkes betydeligt af enkelte ordrer i branchens største virksomheder. Det gør sig især gældende i delbranchen ”Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper”. Den sløje start på 2018 kan til dels tilskrives udviklingen i denne delbranche.

Da mange virksomheder rundt omkring i hele landet fortsat melder om travlhed som aldrig før, er der ikke meget, der tyder på afmatning. Verdensøkonomien udviser gode takter, og det gælder også branchens vigtige eksportmarkeder, som er i vækst. Virksomhederne i branchen er også selv optimistiske, når det gælder omsætningsudviklingen. I DI’s virksomhedspanel tilkendegiver 2 ud af 3, at de forventer, at omsætningen i tredje kvartal i år bliver højere end omsætningen i samme kvartal sidste år til trods for, at tredje kvartal 2017 var et kvartal med rekordhøj omsætning i branchen.

Tre udfordringer

Hvad kræver det at sikre fortsat vækst og udvikling i branchen? Branchen står overfor især tre udfordringer, som skal tages alvorligt og, som der skal handles på.

#1: Eksport: Mulighederne på eksportmarkederne skal udnyttes bedre

#2: Produktivitet: Produktiviteten skal stige – også når der er travlt

#3: Beskæftigelse: Flere skal uddannes til en fremtid i branchen

Læs hele rapporten

Ovenstående punkter er alle analyseret i publikationen "Træk og tendenser", som du kan læse her.

Skrevet af:

Simone S. Nielsen