11.11.20 Fremstillingsindustrien Nyheder

Corona åbner nye muligheder for danske underleverandører

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Danske eksportvirksomheder får nye muligheder i corona-krisen, men kun hvis de forstår kundernes krise.

”Skal man høste frugten af corona-krisen, må man først forstå sine kunders krise”. Sådan lyder budskabet fra Philipp Schröder, Professor i økonomi på Aarhus Universitet. Han forsker i handelsstrømme og globale værdikæder, og understreger, at der er mange tabere i corona-krisen, men der er også vindere! For underleverandører gælder det om at forså, om deres kunderne er på vinder- eller taberholdet.

”Krisenavigation for underleverandører i Danmark handler om at forstå kundernes sektor og ikke kun sin egen sektor. Leverer du reoler til supermarkedssektoren eller til onlinehandel, så er du ’safe’, men leverer du de samme reoler til en bilproducent, så har du et problem”, siger han.

Og her er den afgørende forskel på finanskrisen og corona-krisen. Corona skaber nemlig vindersektorer og tabersektorer, mens i finanskrisen var alle tabere. Hvis man som underleverandør vil styre uden om skærene, skal man ikke bare forstå sin egen corona-krise – man skal også forstå sine kunders corona-krise! Corona-krisen og de ofte meget indgribende smittebegrænsende foranstaltninger har stor betydning for de leverandørkæder, internationale produktionsvirksomheder er afhængige af.

’Just in case’ og ’near-shoring’ er ‘det nye sort’

Men hvordan får danske virksomheder en del af det marked? Hvor store industrikoncerner tidligere har haft fokus på prisbillige leverandører i lavtlønslande, hvor produktionen til gengæld er  svær at styre og derfor  risikobetonet, så er forsyningssikkerheden nu i højsædet.

”Rigtig mange potentielle kunder i hele verden tænker lige nu: Jeg skal have fundet mig en forsikring i form af alternative underleverandører. Så lige nu står døren på klem for danske underleverandører. Vi går fra en ’just in time’-tankegang til en ’just in case’-tankegang, hvor det er en fordel at have en meget tæt kontakt til sine underleverandører. Derfor ser vi også lige nu en udvikling hen imod ’near-shoring’, i stedet for som hidtil ’off-shoring’”, siger Philipp Schröder.

Det at skabe forsyningssikkerhed og tillid bliver også en politisk opgave. Hvis man udefra tænker; ”ok de har styr på corona”, så bliver det et selling point og en konkurrencefordel for danske underleverandører, når de tilbyder deres services som en ’just in case’-leverandør. Philipp Schröder, professor i økonomi på Aarhus Universitet

Corona-håndtering er et ”selling point”

Ifølge Philip Schröder får danske politikere og sundhedsmyndigheders håndtering af corona-krisen indirekte en stor betydning for danske underleverandørers muligheder.

”Det at skabe forsyningssikkerhed og tillid bliver også en politisk opgave. Hvis man udefra tænker; ”ok de har styr på corona”, så bliver det et selling point og en konkurrencefordel for danske underleverandører, når de tilbyder deres services som en ’just in case’-leverandør”, siger Philipp Schröder.

Se hele interviewet her!

Interview mellem Robert Perz, underdirektør i DI Tyskland og Philip Schröder, professor i økonomi, Aarhus Universitet.

Robert Perz

Fakta

imagewo5qs.png

Phillipp Schröder (billedet) er, udover at være professor i Økonomi ved Aarhus universitet, også med i den ekspertgruppe der rådgiver den danske regering om den økonomiske håndtering af corona krisen.

Phillip Schöder blev i september interviewet af Dansk Industris direktør i München Robert Perz, som led i Interreg-projektet German Danish Innovation – GDI (www.german-danish-innovation.eu)

Dansk Industri har i øvrigt 23.10 udgivet sin seneste corona-status rapport om tysk økonomi.

Skrevet af:

Robert P. Perz, DI, og Frederik Faurby, Erhvervshus Sjælland

Relateret