25.11.20 Fremstillingsindustrien Nyheder

Coronakrisen har stadig greb om fremstillingsindustriens omsætning

KONJUNKTURBAROMETER: De danske metal- og maskinproducenters omsætning gik tilbage med næsten 13 pct. fra juli til september sammenlignet med samme periode i 2019. Det er omsætningen på eksportmarkederne, der primært driver tilbagegangen, men der har dog også været et fald i det indenlandske salg i forhold til de samme tre måneder året inden.

I perioden fra juli til september 2020 var omsætningen for metal- og maskinproducenterne 63,6 mia. kr. i løbende priser, svarende til 254 mia. kr. på årsniveau. Sammenlignet med omsætningen i samme periode året før er det en tilbagegang på 12,7 pct. Hvis man sammenligner med de foregående tre måneder (april-juni), hvor der også var et markant fald i omsætningen som følge af coronakrisen, så er omsætningen dette kvartal faldet med 2,7 pct. 

image40gqd.png

Syv af metal- og maskinindustriens otte underbrancher har oplevet tilbagegang de seneste tre måneder sammenlignet med et år tidligere. Den største underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, var den hårdest ramte, og omsætningen faldt med 24,7 pct i perioden fra juli til september 2020 sammenlignet med samme periode året før. Tilbagegangen i denne underbranche bidrager til det samlede fald i metal- og maskinproducenternes omsætning med 8,9 procentpoint. De mindre underbrancher, Fremstilling af metal og Transportmiddelindustri, har også oplevet en markant tilbagang med et tocifret fald i omsætningen på hhv. 12,6 og 15,6 pct. Kun den næstmindste underbranche, Fremstillinger af ledninger, kabler, husholdningsapparater, lamper mv., har ikke oplevet et fald i omsætningen som følge af en fremgang i salget på det indenlandske marked.

Corona-krisen har sat et klart, negativt aftryk på fremstillingsindustrien i 3. kvartal af 2020, og ikke kun på eksportmarkederne, men også på det danske marked. Og lige nu gennemlever vi 2. bølge med yderligere restriktioner på tværs af vores vigtige eksportlande. Det gør det endnu mere vigtigt, at både politikere og os i DI og Fremstillingsindustrien fortsat gør vores allerbedste for at hjælpe danske produktionsvirksomheder bedst muligt igennem ved at understøtte god produktionsvirksomhed i Danmark og finde nye veje for dansk eksport. Jacob Kjeldsen, chef for Fremstillingsindustrien

Syv ud af otte underbrancher har lavere eksport

Metal- og maskinproducenterne har i juli til september omsat for knap 38 mia. kr. i løbende priser på det udenlandske marked, hvilket er en tilbagegang på 17,4 pct. sammenlignet med samme periode året før. Salget til udlandet udgør ca. 60 pct. af den samlede omsætning i metal- og maskinindustrien, og faldet i eksporten har dermed bidraget negativt med 10,9 procentpoint til den samlede nedgang i omsætningen på 12,7 pct.

Eksporten i metal- og maskinindustriens største eksporterende underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, faldt med næsten 30 pct. i juliseptember 2020 sammenlignet med de samme måneder i 2019. Med et negativt bidrag på 13,1 procentpoint er denne underbranche den primære drivfaktor bag det markante fald i salget til udlandet. Ligeledes har alle underbrancher oplevet et fald i eksporten sammenlignet med samme periode sidste år på nær den tredjestørste eksporterende underbranche, Metalvareindustri. Denne underbranche gik frem med 1,2 pct. på eksportmarkederne.

Læs hele analysen

Du kan læse hele konjunkturbarometeret her.

Relateret indhold