09.11.20 Fremstillingsindustrien Nyheder

Et skridt i den rigtige retning

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at industriproduktionen steg med 5,9 pct. i august, hvilket naturligvis er en tiltrængt positiv nyhed i en coronaramt tid. Vi har helt sikkert noget at glæde os over, da det gavner dansk økonomi og arbejdspladser, men vi er langt fra målet, når vi kigger ud over vores medlemmer med den brede kam. Vi har langt fra normale tilstande, og der er lang vej til, at vi er back on track.

Vi har taget små skridt i den rigtige retning, siden Danmark blev lukket fuldstændig ned i marts. Der, hvor det bliver svært og hvor der ligger en kæmpe udfordring, er på eksportmarkederne. Det gør, at der stadig er et godt stykke vej tilbage til normalen, og skal vi have dansk økonomi tilbage på niveauet før coronakrisen, så skal vi have gang i de danske virksomheders eksport. I Danmark er næsten 850.000* danske jobs knyttet til eksporten, og i en verden med stadigt stigende smittetal ser udsigterne mildest talt ringe ud. En af anbefalingerne er at kigge på eksportpotentialet i blandt andet  den grønne omstilling.

Grøn genstart af dansk eksport

De lidt dystre udsigter for dansk eksport inviterer også til nye måder at tænke eksport på. Tiltag skal iværksættes hurtigst muligt, og derfor nedsatte regeringen den 10. august otte genstartteams, der i fællesskab havde til formål at finde løsninger, som kan hjælpe dansk eksport tilbage på sporet. Et af de otte genstartteams er genstartteamet for Produktion og grøn teknologi, med formand Michael Lundgaard Thomsen, direktør i Aalborg Portland. Jeg har selv siddet med i teamet, og den 15. september afleverede vi en række anbefalinger, som regeringen skal arbejde videre med. Anbefalingerne indeholder konkrete ideer og initiativer til, hvordan vi kan understøtte eksporten på kort sigt, men også på mellemlangt sigt, som kan udmøntes og som kan finansieres af de godt 500 mio. kr., som regeringen har dedikeret til genstarten.

Den 8. oktober meldte regeringen ud, at der var indgået et bredt forlig på tværs af folketinget om at igangsætte 27 initiativer baseret på anbefalingerne fra de otte genstartteams. Herunder fokus på en grøn genstart af eksporten, samt at genetablere muligheden for erhvervsrejser, styrke likviditeten og udnytte eksportpotentialet i den grønne omstilling og digitalisering. En konkret anbefaling er, at der etableres en fond til  finansiering af grønne eksportløsninger, eksempelvis inden for vand, energieffektivitet samt vedvarende energi og bæredygtighed generelt.

Forliget rummer derfor flere nødvendige og vigtige initiativer. Men det er vigtigt, at vi i takt med udviklingen af den globale krise er klar til at justere og sætte ind med yderligere målrettede tiltag, som også på længere sigt kan sikre dansk eksport. Eksempelvis anbefaler erhvervslederne i de otte genstartteams et permanent fradrag på forskning og udvikling på 130 pct. og en lang række investeringer i grøn omstilling som oplagte områder at tage fat på fremadrettet for at understøtte vores internationale konkurrenceevne.


Hvad siger virksomhederne?

Det er super vigtigt, at vi får fat i industriens eksport igen, og derfor har vi i Fremstillingsindustrien, sammen med Lykke Friis fra Tænketanken Europa, sat os for at spørge dem, det hele handler om, nemlig virksomhederne. Derfor kommer vi i slutningen af året til at besøge en del af Fremstillingsindustriens medlemmer for at indgå i en dialog om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Vi ønsker at ende med nogle anbefalinger til, hvordan vi kan få genstartet EU og dermed få sat skub i eksporten til gavn for både virksomhederne, medarbejderne og dansk økonomi.

Eksport-comeback

Fra Fremstillingsindustriens sekretariat kommer vi til at følge op på anbefalingerne til regeringen sammen med kolleger i DI. Derudover sætter vi fokus på eksport i fremstillingsindustrien via en kampagne under navnet Fremstillingsindustriens eksport-comeback. Her vil det blandt andet være muligt at følge med i Genstartteamet for produktion og grønteknologi samt at se videokampagnen LYKKE I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN, hvor der også vil være eksempler på virksomheder med visionære grønne eksportløsninger. Kampagnen kan følges på SoMe og ffi.di.dk.

På falderebet vil jeg gerne understrege, at det er dejligt at se en bedring i industrien, men vi har stor respekt for, at det bestemt ikke ser sådan ud alle steder, og vi er afhængige af en række faktorer så som fortsat positive takter i økonomien i løbet af efteråret og at smittespredningen kommer under kontrol i Danmark samt på de eksportmarkeder, som vi er så dybt afhængige af.

 

Fakta
*Danmark er en lille og åben økonomi, som er dybt afhængig af eksport. I 2019 eksporterede danske virksomheder for ca. 1.350 mia. kr., hvilket er et beløb, der svarer til 55 pct. af Danmarks BNP. Godt 850.000 danske job er direkte afhængige af eksport. Kilde DI

Relateret indhold