03.07.20 Fremstillingsindustrien Nyheder

Sommerhilsen fra FFI-sekretariatet

Sommeren er over os og mange produktionsvirksomheder over hele landet gør klar til sommerferie, der for mange er meget anderledes end tidligere år. Nogle virksomheder har valgt at begrænse ferien, mens andre har udvidet den, hvilket alt sammen skyldes et forår, hvor Corona har sat sine tydelige spor i Danmark og resten af verden.

 Selv om vi lige nu synes, at COVID-19 er forholdsvis under kontrol i Danmark og store dele af Europa, så er både de sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer på ingen måde forsvundet. Uden for Europa kæmper myndigheder og sundhedsorganisationer fortsat en hård kamp for at få kontrol med Corona-smittekæder.

Dertil kan vi i Danmark og Europa forberede os på, at der kan komme nye udbrud, hvor vi skal være klar til at sætte hurtigt ind for at bevare kontrollen og undgå en 2. bølge med yderligere store menneskelige og økonomiske omkostninger, der allerede har haft betydelig effekt på industrivirksomhederne.

Tak for jeres gode input - Det bliver brugt!

Det er derfor vigtigt, at vi i Fremstillingsindustriens (FFI) sekretariat i Dansk Industri (DI) fortsætter vores arbejde med at implementere vores handlingsplan og sikre et stærkt ProduktionsDanmark med fortsat fokus på fagligt at understøtte medlemmerne af FFI bedst muligt. Igennem foråret har vi haft intens dialog med mange FFI-medlemmer gennem blandt andet virtuelle netværksmøder. Herved har vi sikret, at relevant viden fra medlemmerne til DI – og omvendt – er blevet delt mest effektivt. Det har været en klar prioritet for os, at medlemmer af FFI har fået adgang til al relevant information og rådgivning fra DI til at agere i forhold til hjælpepakker, personalejuridiske og andre forretningsmæssige spørgsmål samt Corona-tiltag fra regeringen. Samtidig har vi, takket være vores medlemmer i FFI, kunne bidrage med viden og gode råd fra industrien til vores DI-kolleger, som har bragt dette videre til politikere, embedsmænd og myndigheder. På den måde har FFI’s medlemmer sikret, at DI har spillet aktivt og konstruktivt ind til regeringen og politikerne i forhold til de politiske prioriteter og udspil.

Desuden har vi under krisen på bedst mulig vis – og på nye måder – gjort brug af det stærke faglige netværk mellem medlemmerne af FFI. Lige efter påske lancerede vi kampagnen ”Industrien viser vejen”, hvor vi i samarbejde med vores medlemsvirksomheder delte erfaringer, gode råd og inspirerende historier fra Coronakrisen. Det blev til ti videoer, som alle har bidraget til videndeling og kommunikation i en vigtig tid.

Endvidere har vi også udvidet vores nyhedskanaler til at omfatte en ny FFI-app, som vi har kaldt FFI Update. Med FFI Update sigter vi på at gøre information om FFI-aktiviteter og relevant faglig viden endnu nemmere tilgængelig for FFI-medlemmerne. Så har du ikke allerede downloadet FFI Update, så gå ind i Appstore eller Google Play og find den. Vi lover, at den giver dig et hurtigt overblik over relevant FFI-viden på din telefon.

 

Industrien viser vejen

Se eller gense Industrien viser vejen her.

Hør virksomhedernes historie i en tid med COVID-19 og bliv klogere på, hvordan de hver især har håndteret situationen.

2.  halvår - Masser af spændende ting på tapetet

Efter sommerferien vil vi fortsætte vores fokus på at skabe positiv synergi og sammenhæng mellem FFI’s medlemmer og DI - og FFI-medlemmer imellem. Vi kommer til at forsætte kampagnen ”Industrien viser vejen” med nye temaer som eksempelvis eksport, cirkulær økonomi, grøn omstilling og digitalisering, og derudover vil vi løbende fortsat have fokus på kvalificeret arbejdskraft og lærlinge. Vi vil naturligvis også fortætte med en tæt medlemsdialog og videndeling på tværs af vores medlemmer og DI.

Vi glæder os også til at møde mange medlemmer af FFI til medlemsdagen den 12. september i Randers og til vores årsdag i Vejle den 4. november. Det er stadig muligt at tilmelde sig medlemsdagen frem til 10. juli. Og selv om vi i år har valgt at indføre delvis egenbetaling som følge af en økonomisk prioritering af FFI’s midler, håber vi at se flest muligt til et spændende arrangement.

Årsdagen måtte vi i år flytte på grund af formsamlingsforbuddet, men deltagelse er fortsat gratis for FFI’s medlemmer. Vi er overbeviste om, at dagen igen i år bliver et fagligt højdepunkt for FFI med spændende indlæg fra virksomheder og eksperter. Så sæt allerede nu kryds i din kalender den 4. november.

Vi kommer også til at introducere nye aktiviteter i form af webinarer og podcasts, der vil sætte spotlight på aktuelle emner og temaer for produktionsvirksomheder i Danmark.

Fra FFI-sekretariatet ser vi derfor allerede nu frem til et spændende efterår med masser af interaktion med vores medlemsvirksomheder. Og vi håber, at du vil holde dig orienteret om det hele nemt og overskueligt via FFI Update, ffi.di.dk og vores online nyhedsbrev og videokanal IndustriNews.

Til slut vil vi gerne sige tak for god dialog og input og ser frem til at forsætte den tætte dialog med jer fremadrettet.

Indtil da ønsker vi alle vores medlemmer en rigtig god og velfortjent sommer.

 

Skrevet af:

Jacob Kjeldsen