24.11.21 Fremstillingsindustrien Nyheder

Fremstillingsindustriens årsomsætning er højere end før coronakrisen

De danske metal- og maskinproducenters omsætning er større end før coronakrisen. I de seneste tre måneder fra juli til september er omsætningen steget med 15,9 pct. sammenlignet med samme periode i 2020. Udviklingen skyldes primært en markant fremgang i eksporten for den største underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper.

I perioden fra juli til september 2021 var omsætningen for metal- og maskinindustrien 76,6 mia. kr. i løbende priser. Det svarer til et årsniveau på 306 mia. kr. Sammenlignet med omsætningen i samme periode i 2020, hvor industrien stadig var påvirket af nedlukningen fra første bølge i coronakrisen, er det er fremgang på 15,9 pct. Selv med et mindre fald i juli og august er omsætningen i metal- og maskinindustriens fortsat på et rekordhøjt niveau.

Alle underbrancher undtagen Reparation og installation af maskiner og udstyr har oplevet fremgang de seneste tre måneder sammenlignet med 2020. Den største underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, har haft en stigning i omsætningen på 34,3 pct. fra juli til september 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. Fremgangen i underbranchen bidrager med 11,2 procentpoint til den samlede stigning i metal- og maskinproducenternes omsætning. Det er dermed denne branche, som har været den primære drivkraft bag stigningen i den samlede omsætning. De mindre underbrancer, Fremstilling af metal og Transportmiddelindustri har oplevet stigninger i omsætningen på hhv. 38,3 pct. og 17,5 pct. Disse brancher bidrager dog kun minimalt til den samlede stigning i omsætning med hhv. 1,6 og 0,8 procentpoint. Reparation og installation af maskiner og udstyr har oplevet en tilbagegang på -2,5 pct., hvilket har sænket omsætningsfremgangen med -0,2 procentpoint.

image4ncqe.png

Mangel på arbejdskraft og materialer
Manglen på råvarer og materialer har vist sig at være en stigende udfordring for danske virksomheder efter coronakrisen. I DI’s seneste Virksomhedspanel fra september 2021 er virksomhederne blevet spurgt til, om de mangler råvarer i deres produktion. Her svarer 61 pct. af virksomhederne i Fremstillingsindustrien, at de mangler mindst én type råvare i deres produktion. Det samme tal er 38 pct. blandt alle virksomheder i panelet. Det er især mangel på mikrochips, som er en begræning for fremstillingsvirksomhedernes produktion. 43 pct. af fremstillingsvirksomhederne, som mangler råvarer, svarer, at de mangler mikrochips.

Det er især blandt fremstillingsvirksomheder med salg til udlandet, som har mangel på materialer og råvarer. Her melder to ud af tre virksomheder om mangelende råvarer i deres produktion, mens det er knap en tredjedel for virksomheder, som alene er på hjemmemarkedet. Det kan give en opbremsning af eksportomsætningen i de kommende måneder, hvis ikke virksomhederne kan skaffe de råvarer og materialer, som de bruger i deres produktion.

imageepd7u.png

Beskæftigelsen er stigende igen efter coronakrisen
Metal- og maskinproducenterne havde ca. 115.500 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 2. kvartal af 2021. Det er en stigning på 2,5 pct. sammenlignet med 1. kvartal af 2021. Tallet er opgjort som det gennemsnitlige antal beskæftigede i april, maj og juni. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er faldet med 3 pct. i løbet af coronakrisen fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. At antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er steget de to seneste kvartaler, tyder på, at virksomhederne har mod på at ansætte medarbejdere igen til den stigende aktivitet.

image1phph.png

Statistikker

Download Konjunkturbarometer november 2021

Konjunkturbarometer Fremstillingsindustrien november 2021.pdf

Relateret indhold