04.03.21 Fremstillingsindustrien Nyheder

Lysere udsigter for fremstillingsindustrien

KONJUNKTURBAROMETER - 01/21: De danske metal- og maskinproducenters omsætning faldt marginalt med 0,9 pct. fra oktober til december sammenlignet med samme periode sidste år efter både tilbagegang på hjemmemarkedet og ek-sportmarkedet. Dog skal det understreges, at der i forhold til sidste kvartal er sket en stigning i omsætningen på over 4 pct.

I perioden fra oktober til december 2020 var omsætningen for metal- og maskinproducenterne 68,7 mia. kr. i løbende priser, svarende til 275 mia. kr. på årsniveau. Sammenlignet med omsætningen i samme periode året før er det en tilbagegang på knap 1 pct. Hvis man dog sammenligner med de foregående tre måneder (juli-september), hvor der var et markant fald i omsætningen som følge af coronakrisen, så er omsætningen dette kvartal steget med 4,3 pct.

image68b55.png

Halvdelen af metal- og maskinproducenternes otte underbrancher har oplevet tilbagegang de seneste tre måneder sammenlignet med et år tidligere. Den næststørste underbranche, Fremstilling af andre maskiner, var den hårdest ramte, og omsætningen faldt med 7 pct i perioden fra oktober til december 2020 sammenlignet med samme periode året før. Tilbagegangen i underbranchen bidrager til det samlede fald i metal- og maskinproducenternes omsætning med 1,7 procentpoint. Den tredjestørste underbranche, Metalvareindustri, bidrager mest positivt til udviklingen i omsætningen med 0,7 procentpoint som følge af stor fremgang på eksportmarkedet. De to mindste underbrancher, Fremstillinger af ledninger, kabler, husholdningsapparater, lamper mv. og Fremstilling af elektriske motorer mv.,  har oplevet de største stigninger i omsætningen sammenlignet med samme periode året før på hhv. 4,6 og 6,7 pct.

imagekjvxq.png

Marginal tilbagegang på eksportmarkedet

Metal- og maskinproducenterne har i oktober til december omsat for 42,4 mia. kr. i løbende priser på det udenlandske marked, hvilket er en marginal tilbagegang på 0,8 pct. sammenlignet med samme periode året før. Salget til udlandet udgør ca. 60 pct. af den samlede omsætning i metal- og maskinindustrien, og faldet i eksporten har dermed bidraget negativt med 0,5 procentpoint til den samlede nedgang i omsætningen på 0,9 pct. Det skal dog bemærkes, at hvis man sammenligner med de foregående tre måneder, så er salget til udlandet dette kvartal steget med 7,4 pct.

 

Eksporten fra den største og tredjestørste underbranche,  Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper og Metalvareindustri, har holdt hånden under salget til udlandet med stigninger i eksporten på hhv. 3,8 og 12,5 pct. i oktober til december 2020 sammenlignet med samme periode året før. De to underbrancher har tilsammen bidraget positivt med 2,8 procentpoint til den samlede eksport. Alle andre underbrancher har dog oplevet tilbagegang på eksportmarkedet, og den næstmindste eksporterende underbranche, Reparation og installation af maskiner og udstyr, blev ramt hårdest med et fald på over 20 pct. Den næststørste underbranche, Fremstilling af andre maskiner, bidrog dog mest negativt til tilbagegangen på eksportmarkedet med 2,2 procentpoint efter et fald i eksporten på 7,9 pct.

image0ctmk.png

Læs mere

Intereseret i at læse hele konjunkturbarometeret - LÆS HER.

Relateret indhold