ATL Analyser

Nye indekstal for 1. kvartal 2019

Danmarks Statistik har offentliggjort nye omkostningsindekstal for lastvognskørsel, dagrenovation og slamsugning. I årets 1. kvartal er omkostningsindeksene gået op.

Lastvognskørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 1. kvartal 2019 udgør 107,09, hvilket er en stigning på 1,73 pct. i forhold til 4. kvartal 2018. I forhold til 1. kvartal 2018 er det en stigning på 3,23 pct.

Omkostningsindekset for lastvognskørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel så som bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Dagrenovation og slamsugning

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindeksene for dagrenovation og slamsugning for 1. kvartal 2019 udgør henholdsvis 107,0 og 106,7. Omkostningsindekset for dagrenovation er steget med 1,1 pct. i forhold til 4. kvartal 2018 og ligeledes steget med 2,7 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Omkostningsindekset for slamsugning er steget med 0,9 pct. i forhold til 4. kvartal 2018 og steget med 3,2 pct. i forhold til 1. kvartal 2018.

Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Fagligt Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark).

Se den fulde oversigt over udviklingen i indekstallene for hhv. lastvognskørsel, dagrenovaton og slamsugning ved at klikke på de to links i højre spalte.