ATL Analyser

Nye indekstal for 2. kvartal 2019

Danmarks Statistik har offentliggjort nye omkostningsindekstal for lastvognskørsel, dagrenovation og slamsugning. I årets 2. kvartal er omkostningsindeksene gået ned.

Lastvognskørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 2. kvartal 2019 udgør 106,39, hvilket er et fald på 0,65 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. I forhold til 2. kvartal 2018 er det en stigning på 0,82 pct.

Omkostningsindekset for lastvognskørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel så som bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Dagrenovation og slamsugning

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindeksene for dagrenovation og slamsugning for 2. kvartal 2019 udgør henholdsvis 106,3 og 105,7. Omkostningsindekset for dagrenovation er faldet med 0,7 pct. i forhold til 1. kvartal 2019 og steget med 1,2 pct. i forhold til 2. kvartal 2018. Omkostningsindekset for slamsugning er faldet med 0,9 pct. i forhold til 1. kvartal 2019 og steget med 1,1 pct. i forhold til 2. kvartal 2018.

Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Fagligt Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark).

Se den fulde oversigt over udviklingen i indekstallene for hhv. lastvognskørsel, dagrenovaton og slamsugning ved at klikke på de to links i højre spalte.

Henrik Christensen

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4725
  • Mobil +45 2228 8483
  • E-mail hech@di.dk