ATL Analyser

Nye indekstal for 1. kvartal 2020

Danmarks Statistik har offentliggjort nye omkostningsindekstal for lastvognskørsel, dagrenovation og slamsugning. I forhold til 1. kvartal 2019, er omkostningsindeksene gået ned.

Lastvognskørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 1. kvartal 2020 udgør 107,19, hvilket er en stigning på 0,37 i forhold til 4. kvartal 2019. I forhold til 1. kvartal 2019 er det en stigning på 0,09 pct.

Omkostningsindekset for lastvognskørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel såsom bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Dagrenovation og slamsugning

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindeksene for dagrenovation og slamsugning for 1. kvartal 2020 udgør henholdsvis 106,1 og 105,3. Omkostningsindekset for dagrenovation er faldet 0,5 pct. i forhold til 4. kvartal 2019 og faldet 0,7 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Omkostningsindekset for slamsugning er faldet 1,0 pct. i forhold til 3. kvartal 2019 og faldet 1,3 pct. i forhold til 1. kvartal 2019.

Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Fagligt Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark).

Se den fulde oversigt over udviklingen i indekstallene for hhv. lastvognskørsel, dagrenovaton og slamsugning ved at klikke på download-boksen i højre spalte.

Henrik Christensen

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4725
  • Mobil +45 2228 8483
  • E-mail hech@di.dk