ATL Analyser

Nye indekstal for 2. kvartal 2021

Danmarks Statistik har offentliggjort nye omkostningsindekstal for lastvognskørsel, dagrenovation og slamsugning. Se de nye indekstal for 2. kvartal 2021.

Lastvognskørsel 

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 2. kvartal 2021 udgør 108,89 hvilket er en stigning på 1,68 i forhold til 2. kvartal 2020. I forhold til 1. kvartal 2021 er der en stigning på 0,93 pct.

Omkostningsindekset for lastvognskørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel såsom bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Dagrenovation og slamsugning

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindeksene for dagrenovation og slamsugning for 2. kvartal 2021 udgør henholdsvis 110,3 og 109,3. Omkostningsindekset for dagrenovation er steget 3,1 pct. i forhold til 2. kvartal 2020 og er steget 0,5 pct. i forhold til 1. kvartal 2021. Omkostningsindekset for slamsugning er steget 3,9 pct. i forhold til 2. kvartal 2020 og steget 1,0 pct. i forhold til 1. kvartal 2021.

Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Fagligt Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark).

Se den fulde oversigt over udviklingen i indekstallene for henholdsvis lastvognkørsel, dagrenovation og slamsugning ved at klikke på download-boksen i højre spalte.

Relateret indhold