ATL Analyser

Nye indekstal for 1. kvartal 2022

Danmarks Statistik har offentliggjort nye omkostningsindekstal for lastvognskørsel, dagrenovation og slamsugning. Se de nye indekstal for 1. kvartal 2022.

Lastvognskørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 1. kvartal 2022 udgør 115,31 hvilket er en stigning på 3,79 i forhold til 4. kvartal 2021. I forhold til 1. kvartal 2021 er der en stigning på 6,88 pct.

Omkostningsindekset for lastvognskørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel såsom bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Dagrenovation og slamsugning

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindeksene for dagrenovation og slamsugning for 1. kvartal 2022 udgør henholdsvis 115,8 og 116,4. Omkostningsindekset for dagrenovation er steget 3,8 pct. i forhold til 4. kvartal 2021 og er steget 5,6 pct. i forhold til 1. kvartal 2021. Omkostningsindekset for slamsugning er steget 4,7 pct. i forhold til 4. kvartal 2021 og steget 7,6 pct. i forhold til 1. kvartal 2021.

Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Fagligt Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark).

Se den fulde oversigt over udviklingen i indekstallene for henholdsvis dagrenovation og slamsugning ved at klikke på download-boksen i højre spalte.

Relateret indhold