ATL Analyser

Nye indekstal for 3. kvartal 2022

Danmarks Statistik har offentliggjort nye omkostningsindekstal for dagrenovation og slamsugning. Se de nye indekstal for 3. kvartal 2022.

Danmarks Statistik har i mange år udgivet et indeks for lastvognskørsel (Byg 61). Dette har været en del af et anlægsindeks, og har reelt været et prisindeks, der viser udviklingen i priserne for indkøb af transportydelser. Dette indeks vil vi fortsætte med at udgive.

ATL har dog taget initiativ til, sammen med andre organisationer, at oprette et omkostningsindeks for lastvognskørsel. Dette nye indeks udgives også af Danmarks Statistik (Byg 91) og viser altså udviklingen i omkostningerne ved at udføre lastvognskørsel. Dette indeks er etableret fordi vi mener, at det er mindst lige så interessant for vores medlemmer, at kunne følge udviklingen i omkostningerne indenfor branchen, som at følge prisudviklingen for transportydelserne. Vi vil derfor fremover også udgive dette omkostningsindeks, hvor 2. kvt. 2022 er indeks 100.

Dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindeksene for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel for 3. kvartal 2022 udgør henholdsvis 120,3, 120,7 og 98,2. Omkostningsindekset for dagrenovation er steget 1,7 pct. i forhold til 2. kvartal 2022 og er steget 8,7 pct. i forhold til 3. kvartal 2021. Omkostningsindekset for slamsugning er steget 0,1 pct. i forhold til 2. kvartal 2022 og steget 9,8 pct. i forhold til 3. kvartal 2021. Omkostningsindekset for lastvognskørsel er faldet 1,8 pct. i forhold til 2. kvartal 2022 og steget 13,0 pct. i forhold til 3. kvartal 2021.

Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Fagligt Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark).

Se den fulde oversigt over udviklingen i indekstallene for henholdsvis dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel ved at klikke på download-boksen i højre spalte.

Relateret indhold