Kursus

Arbejdstidsdirektivet og køre- og hviletid – har I styr på det?

I ATL oplever vi stadig oftere, at medarbejdere stiller krav om godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsdirektiverne, og vi afholder derfor, sammen med kurset i køre- og hviletid, en gennemgang af hhv. det almindelige arbejdstidsdirektiv og det mobile arbejdstidsdirektiv. Ved kurset vil vi også vejlede jer I, hvordan I sikrer, at I har tilstrækkelig dokumentation til at kunne opfylde kravene til registrering.

Alle medarbejdere er omfattet af enten det almindelige arbejdstidsdirektiv eller det mobile arbejdstidsdirektiv, og for begges vedkommende kan overtrædelse af bestemmelserne medføre store godtgørelser til medarbejderne.

På vores kursus i køre- og hviletid får I en grundig indføring i, hvordan I sammen med virksomhedens øvrige ansatte overholder køre- og hviletidsreglerne. Vi sikrer, at I er klædt på til at kunne instruere chauffører og øvrige medarbejdere i takografens korrekte funktion samt, at I har kontrolprocedurer til at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Vi gennemgår:

 • Det almindelige arbejdstidsdirektiv og det mobile arbejdstidsdirektiv
 • Krav til registreringer
 • Brug af takografdata til registrering af arbejdstid
 • Køre- og hviletidsreglerne – inklusive de seneste ændringer i vejledning om undtagelser på området og forslag til ændringer af sanktioner for overtrædelser
 • Eksempler på overtrædelser af reglerne som du sagtens kan undgå
 • Kravene til håndtering af diagramark og data fra det digitale kontrolapparat
 • Blandet kørsel (kørsel som skiftevis er omfattet og undtaget af reglerne), som erfaringsvis volder store problemer
 • Hvordan I forholder sig i forbindelse med virksomhedskontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne
 • Bødekataloget på området

Endelig får du en vejledning i brug af Tacho Online – ATL’s tilbud til medlemmerne – der er den ”nemme” løsning til udlæsning og håndtering af virksomhedernes digitale data.

KURSET HENVENDER SIG TIL:

Ejere af eller ledende ansatte i virksomheder, som er omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Det er bl.a. vognmænd, kørselsledere, disponenter og andre medarbejdere i transport- og logistikvirksomheder, der planlægger, disponerer og kontrollerer køretøjer og mandskab.

Underviser

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

 • Mobil: +45 2228 8483
 • Direkte: +45 3377 4725
 • E-mail: hech@di.dk

Underviser

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2980 3522
 • Direkte: +45 3377 3954
 • E-mail: moab@di.dk
Natasha Corina Nauth-Misir

Natasha Corina Nauth-Misir

Sekretær

Kontakt Natasha, hvis du har spørgsmål til tilmelding, afbud og andet i forbindelse med kurset

 • Direkte +45 3377 4502
 • Mobil +45 5213 2387
 • E-mail ncnm@di.dk