Kursus

Arbejdstidsdirektivet og køre- og hviletid – har I styr på det?

Med de nye kontrolregler, kan en overtrædelse af det mobile arbejdstidsdirektiv medføre bøder til både arbejdsgiver og lønmodtager. Og ved overtrædelse af det almindelige arbejdstidsdirektiv, hvor dette direktiv måtte gælde, kan medarbejderen kræve en godtgørelse. Vi afholder derfor, sammen med kurset i køre- og hviletid, en gennemgang af hhv. det almindelige arbejdstidsdirektiv og det mobile arbejdstidsdirektiv. Ved kurset vil vi også vejlede jer I, hvordan I sikrer, at I har tilstrækkelig dokumentation til at kunne opfylde kravene til registrering. Medarbejderne er omfattet af enten det almindelige eller det mobile arbejdstidsdirektiv og for begges vedkommende kan en overtrædelse som sagt have konsekvenser.

I ATL oplever vi stadig oftere, at medarbejdere stiller krav om godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsdirektiverne, og vi afholder derfor, sammen med kurset i køre- og hviletid, en gennemgang af hhv. det almindelige arbejdstidsdirektiv og det mobile arbejdstidsdirektiv. Ved kurset vil vi også vejlede jer I, hvordan I sikrer, at I har tilstrækkelig dokumentation til at kunne opfylde kravene til registrering.

Alle medarbejdere er omfattet af enten det almindelige arbejdstidsdirektiv eller det mobile arbejdstidsdirektiv, og for begges vedkommende kan overtrædelse af bestemmelserne medføre store godtgørelser til medarbejderne.

KURSET HENVENDER SIG TIL

Ejere af eller ledende ansatte i virksomheder, som er omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Det er bl.a. vognmænd, kørselsledere, disponenter og andre medarbejdere i transport- og logistikvirksomheder, der planlægger, disponerer og kontrollerer køretøjer og mandskab.

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Underviser

Underviser

Pia Thessen

Pia Thessen

Sekretær

Kontakt Pia, hvis du har spørgsmål til tilmelding, afbud og andet i forbindelse med kurset

  • Direkte +45 3377 3698
  • Mobil +45 2085 7447
  • E-mail pith@di.dk