Kursus

Arbejdstidsdirektivet og køre- og hviletid – har I styr på det?

I ATL oplever vi stadig oftere, at medarbejdere stiller krav om godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsdirektiverne, og vi afholder derfor, sammen med kurset i køre- og hviletid, en gennemgang af hhv. det almindelige arbejdstidsdirektiv og det mobile arbejdstidsdirektiv. Ved kurset vil vi også vejlede jer I, hvordan I sikrer, at I har tilstrækkelig dokumentation til at kunne opfylde kravene til registrering.

Alle medarbejdere er omfattet af enten det almindelige arbejdstidsdirektiv eller det mobile arbejdstidsdirektiv, og for begges vedkommende kan overtrædelse af bestemmelserne medføre store godtgørelser til medarbejderne.

På vores kursus i køre- og hviletid får I en grundig indføring i, hvordan I sammen med virksomhedens øvrige ansatte overholder køre- og hviletidsreglerne. Vi sikrer, at I er klædt på til at kunne instruere chauffører og øvrige medarbejdere i takografens korrekte funktion samt, at I har kontrolprocedurer til at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Vi gennemgår

 • Det almindelige arbejdstidsdirektiv og det mobile arbejdstidsdirektiv
 • Krav til registreringer
 • Brug af takografdata til registrering af arbejdstid
 • Køre- og hviletidsreglerne – inklusive de seneste ændringer i vejledning om undtagelser på området og forslag til ændringer af sanktioner for overtrædelser
 • Eksempler på overtrædelser af reglerne som du sagtens kan undgå
 • Kravene til håndtering af diagramark og data fra det digitale kontrolapparat
 • Blandet kørsel (kørsel som skiftevis er omfattet og undtaget af reglerne), som erfaringsvis volder store problemer
 • Hvordan I forholder jer i forbindelse med virksomhedskontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne
 • Bødekataloget på området

Endelig får du en vejledning i brug af Tacho Online – ATL’s tilbud til medlemmerne – der er den ”nemme” løsning til udlæsning og håndtering af virksomhedernes digitale data.

KURSET HENVENDER SIG TIL

Ejere af eller ledende ansatte i virksomheder, som er omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Det er bl.a. vognmænd, kørselsledere, disponenter og andre medarbejdere i transport- og logistikvirksomheder, der planlægger, disponerer og kontrollerer køretøjer og mandskab.

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Underviser

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

 • Mobil: +45 2228 8483
 • Direkte: +45 3377 4725
 • E-mail: hech@di.dk

Underviser

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2980 3522
 • Direkte: +45 3377 3954
 • E-mail: moab@di.dk
Pia Thessen

Pia Thessen

Sekretær

Kontakt Natasha, hvis du har spørgsmål til tilmelding, afbud og andet i forbindelse med kurset

 • Direkte +45 3377 3698
 • Mobil +45 2085 7447
 • E-mail pith@di.dk