Kursus

Arbejdstidsdirektivet og køre- og hviletid – har I styr på det?

Alle medarbejdere er omfattet af enten det almindelige arbejdstidsdirektiv eller det mobile arbejdstidsdirektiv, og for begges vedkommende kan overtrædelse af bestemmelserne medføre store godtgørelser til medarbejderne. Lær regler og forskelle at kende på dette ATL-kursus.

I ATL oplever vi stadig oftere, at medarbejdere stiller krav om godtgørelse for overtrædelse af arbejstidsdirektiverne, og vi afholder derfor sammen med kurset i køre- og hviletid, en gennemgang af hhv. det almindelige arbejdstidsdirektiv og det mobile arbejdstidsdirektiv. Ved kurset vil vi også vejlede jer i hvordan I sikrer, at I har tilstrækkelig dokumentation til at kunne opfylde kravene til registrering. 
 
På vores kursus i køre- og hviletid får du en grundig indføring i, hvordan du sammen med virksomhedens øvrige ansatte overholder køre– og hviletidsreglerne. Vi sikrer, at du er klædt på til, at kunne instruere chauffører og øvrige medarbejdere i takografens korrekte funktion samt at du har kontrolprocedurer til, at sikre, at reglerne bliver overholdt.
 
Vi gennemgår:
• Det almindelige arbejdstidsdirektiv og det mobile arbejdstidsdirektiv
• Krav til registreringer
• Brug af takografdata til registrering af arbejdstid
• Køre- og hviletidsreglerne – inklusive de seneste ændringer i vejledning om undtagelser på området og forslag til ændringer af sanktioner for overtrædelser
• Eksempler på overtrædelser af reglerne som du sagtens kan undgå
• Kravene til håndtering af diagramark og data fra det digitale kontrolapparat
• Blandet kørsel (kørsel som skiftevis er omfattet og undtaget af reglerne), som erfaringsvis volder store problemer
• Hvordan man forholder sig i forbindelse med virksomhedskontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne
• Bødekataloget på området
 
Endelig får du en vejledning i brug af TachoWeb – ATL’s tilbud til medlemmerne – der er den ”nemme” løsning til udlæsning og håndtering af virksomhedernes digitale data.
 

Kurset henvender sig til:

Ejere af eller ledende ansatte i virksomheder, som er omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Det er bl.a. vognmænd, kørselsledere, disponenter og andre medarbejdere i transport- og logistikvirksomheder, der planlægger, disponerer og kontrollerer køretøjer og mandskab.

Undervisere

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

  • Mobil: +45 2228 8483
  • Direkte: +45 3377 4725
  • E-mail: hech@di.dk

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

  • Mobil: +45 2980 3522
  • Direkte: +45 3377 3954
  • E-mail: moab@di.dk

Nicoline Mundeling Rosell

Sekretær

  • Direkte +45 3377 4597
  • Mobil +45 2974 7642
  • E-mail nmro@di.dk