Kursus

Den gode lokalaftale

ATL afholder et kursus, hvor vi gennemgår alle de muligheder ATL-overenskomsten indeholder for at indgå attraktive lokalaftaler med jeres tillidsrepræsentanter eller lokale 3F-afdelinger.

Overenskomsten indeholder efterhånden en lang række muligheder for lokalt at aftale andre vilkår end overenskomstens grundprincipper, bl.a. med hensyn til arbejdstider, pauser, lokalløn mv., og disse vil blive gennemgået på kurset.

På kurset vil I blive undervist af DI’s eksperter på området, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til området, ligesom der vil blive gennemgået eksempler på indgåede lokalaftaler.

For at modernisere overenskomsten, og dermed højne muligheden for lokalt at kunne tilpasse den til de aktuelle forhold, er der, særligt ved de seneste to overenskomstforhandlinger, blevet aftalt, at virksomhederne med tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F-afdeling kan aftale andre vilkår på en række væsentlige områder, end de overenskomsten i udgangspunktet angiver. Dette drejer sig bl.a. i forhold til arbejdstider, pauser, ubekvemme arbejdstider, afspadseringsregler og lokalløn.

Vi har derfor afsat en dag til at præsentere og gennemgå alle disse muligheder for at indgå attraktive lokalaftaler, som overenskomsten indeholder, så I som virksomhed, sammen med medarbejderne, kan tilpasse overenskomstens regler til præcis jeres lokale vilkår.

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Undervisere

Nils Kaasing

Konsulent

  • Mobil: +45 2949 4625
  • Direkte: +45 3377 3313
  • E-mail: nik@di.dk

Natasha Corina Nauth-Misir

Natasha Corina Nauth-Misir

Sekretær

Kontakt Natasha, hvis du har spørgsmål til tilmelding, afbud og andet i forbindelse med kurset

  • Direkte +45 3377 4502
  • Mobil +45 5213 2387
  • E-mail ncnm@di.dk