Kursus

Tilmeld dig ATL’s populære lederuddannelse!

I en tid med store forandringer og krise er de rigtige ledelsesværktøjer alfa og omega. Du får hele værktøjskassen på Transportens Lederuddannelse. Femte hold på ATL’s roste og efterspurgte uddannelse starter op i efteråret 2020. ATL og DI’s ledelseseksperter har med udgangspunkt i branchens udfordringer udviklet en praktisk orienteret lederuddannelse. Den klæder dig godt på til de svære ledelsesopgaver med fokus på transportbranchen.

ATL og DI´s ledelseseksperter har med udgangspunkt i branchens udfordringer udviklet en praktisk orienteret lederuddannelse, der giver dig øget indsigt i lederrollen, og udstyrer dig med en solid værktøjskasse med de ledelsesredskaber, du har brug for som leder i vejgodstransportbranchen.

Bag undervisningen står erfarne ledelseskonsulenter fra DI´s afdeling for Ledelsesudvikling & Produktivitet. Underviserne har stor erhvervserfaring, hvorfor læringen bliver koblet op på konkrete cases og eksempler. Undervisningen er tilrettelagt således, at den er særligt rettet mod branchen.
 
Udgangspunkt i din virksomhed
Formålet med uddannelsen er, at styrke virksomhedens ledelseskraft gennem opgradering af deltagerens ledelseskompetencer, herunder evnen til at arbejde med medarbejdere i en hverdag der typisk er karakteriseret af højt tempo og udfordringer på daglig basis. I en del transportvirksomheder har man samtidig begrænset daglig kontakt med medarbejderne, hvilket i høj grad stiller krav til lederen.
 

DELTAGERNES UDBYTTE VED DELTAGELSE ER, AT DE

får styrket deres ledelseskompetencer på situationsbestemt ledelse i sammenhæng med motivation; opnår stærkere indsigt i egen ledelsesstil og udfordringer; styrker deres ledelseskompetencer på forandringsledelse; får indsigt og værktøjer til at arbejde med personlig effektivitet; og kan anvende de modeller og værktøjer, der arbejdes med i forløbet, således at det lærte forankres i den enkelte leders praksis.

Program for uddannelsen

  • Ledelse og selvledelse

   Deltagerne introduceres til ledelsens grundlag – ledelsesret og pligt samt ledelsens grundlæggende principper. Inden modulet vil deltagerne udfylde et spørgeskema vedrørende egne præferencer, som danner grundlag for en typeprofil i henhold til Jungs typeindikator. Typeindikatoren danner grundlag for deltagernes forståelse for egen lederadfærd, og hvorledes den påvirker kunder, kollegaer samt medarbejdere. Ligeledes vil deltagerne på modulet reflektere over egen ledelseseffektivitet og få værktøjer til at skabe en personlig udvikling i denne sammenhæng.

  • Ledelse af medarbejdere

   Deltagerne vil blive trænet i at tilpasse ledelsesstil til den aktuelle situation og herigennem sikre opbygning af såvel medarbejdernes som den organisatoriske kompetence. I denne sammenhæng vil deltagerne arbejde med værktøjer til delegering. På modulet får deltagerne ligeledes indsigt i og værktøjer til at skabe engagement hos medarbejderne gennem motivation og udvikling. Deltagerne vil få indsigt og træning i at gennemføre de svære, men vigtige samtaler om medarbejdernes adfærd. Herunder vil deltagerne arbejde med feedback som ledelsesværktøj.

  • Forandringsledelse og ledelse af teams

   På modulet vil deltagerne få indsigt i individets/medarbejderens reaktion på forandringer og de ledelsesmæssige værktøjer til at få medarbejderne til konstruktivt og aktivt at arbejde mod og med den ønskede forandring. I forlængelse af forandringsledelse vil deltagerne blive introduceret til principper for ledelse af teams og få mulighed for at øve disse i praktiske øvelser.

Hvor og hvornår:

Modul 1: 8. februar kl. 09.00 - 9. februar kl. 15.30

Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Modul 2: 23. marts kl. 09.00 - 24. marts kl. 15.30

DI's Konferencecenter Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17A, 5800 Nyborg. 

Modul 3: 25. maj kl. 09.00 - 27. maj kl. 15.30

DI's Konferencecenter Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17A, 5800 Nyborg. 

Pris:

ATL ønsker, at vores medlemmer har adgang til en lederuddannelse af høj kvalitet og til en attraktiv pris. Vi har derfor allieret os med nogle af landets bedste ledelseskonsulenter i DI, og samtidig valgt at yde et væsentligt tilskud til uddannelsen.

Prisen for medlemmer af ATL er herefter kr. 12.500 ekskl. moms.

Prisen er inkl. JTI-personprofil, materialer og al forplejning, herunder også overnatninger på kursuscenter.

Overnatning på hotel før uddannelsens start:

Ønsker du at overnatte på uddannelsesstedet dagen før uddannelsens start, kan vi være behjælpelige med at bestille værelse. Overnatningen er for egen regning. Kontakt Natasha Corina Nauth-Misir for mere information.

UDDANNELSEN HENVENDER SIG TIL:

Alle i virksomheden der har en ledelsesfunktion med personaleansvar, fx transportleder, driftschef, HR chef, afdelingsleder, mellemleder, værkfører mv.

KONTAKTPERSON

Har du spørgsmål til uddannelses forløb, faglige indhold mm., kan du kontakte Morten Bøjesen.

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2980 3522
 • Direkte: +45 3377 3954
 • E-mail: moab@di.dk

Underviser

Jan Vinther

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2211 1255
 • Direkte: +45 3377 3845
 • E-mail: javi@di.dk
Natasha Corina Nauth-Misir

Natasha Corina Nauth-Misir

Sekretær

Kontakt Nicoline, hvis du har spørgsmål til tilmelding, afbud, overnatning og andet i forbindelse med uddannelsen

 • Direkte +45 3377 4502
 • Mobil +45 5213 2387
 • E-mail ncnm@di.dk