Kursus

Få overblik over international kørsel

Har din virksomhed brug for et overblik over reglerne ved brug af medarbejdere fra udlandet, eller et overblik over reglerne, hvis medarbejderen skal arbejde i udlandet?

Der er mange regler, virksomheden skal følge, hvis en medarbejder kommer fra udlandet, eller en medarbejder skal udstationeres. Synes du, det er svært at få et overblik over reglerne om arbejdstilladelse, registreringer de korrekte steder, hvornår de danske overenskomster gælder, og hvad reglerne om social sikring indebærer – så er dette ATL-kursus noget for dig.

Udstationering af egne medarbejdere til udlandet kan give mange fordele og stor fleksibilitet for din virksomhed. Det samme kan ansættelse af udlændinge på virksomheden i Danmark. Det er derfor værd at have et godt kendskab til reglerne på området.

På dette kursus vil eksperter fra DI undervise i de regler, der gælder for udenlandske medarbejdere i Danmark og medarbejdere, der arbejder med kørsel uden for Danmarks grænser.

Vi kommer omkring reglerne om arbejdstilladelse, udstationering, social sikring, EU-registreringer, krav til arbejdsvilkår, herunder løn, og hvordan den grænseoverskridende overenskomst (ATL) gælder i udlandet.

Deltagerne vil blive guidet igennem de forskellige krav til arbejdstilladelse, hvornår man skal registrere en EU-borger, og hvilke andre krav der er for at medarbejdere fra udlandet kan arbejde for en virksomhed i Danmark.

Vi vil gennemgå forskellen på egne medarbejdere, udlejede medarbejdere, vikararbejde og andre virksomheders medarbejdere. Hvilke ansættelsesvilkår skal de forskellige medarbejdere have, og hvem er arbejdsgiver, der har ansvaret for, at medarbejderen fra udlandet får de rigtige ansættelsesvilkår.

Deltagerne på kurset vil også få et overblik over, hvornår der er tale om udstationering eller lokalansættelse, og hvilken indflydelse det har på ansættelsesforholdet. 

Endelig vil vi gennemgå ATL-overenskomsten og overenskomstens regulering af det grænseoverskridende arbejde. Der vil også være mulighed for at spørge ind til andre af DI's overenskomster herunder Industriens Overenskomst og særbestemmelserne i denne.

På kurset vil du få udleveret materiale, så du har retningslinjerne ved hånden, næste gang du skal håndtere problemstillinger om udenlandsk arbejdskraft.

 

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Underviser

Underviser

Pia Thessen

Pia Thessen

Forenings- og Personalejurisk koordinator