Kursus

Farligt Gods - Kursus for administrativt personale (ADR kapitel 1.3)

Bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods kræver, at alle, der medvirker til vejtransport af farligt gods, skal uddannes i henhold til ADR-bestemmelserne. Det gælder bl.a. personale, der disponerer kørsel, har chaufførkontakt og udfylder transportdokumenter, samt chauffører der transporterer farligt gods emballeret i begrænset mængde og farligt gods under frimængden. Få styr på regler og bekendtgørelser på dette ATL-kursus.

Men har du også tænkt på, at god og præcis viden om transporterne samtidig kan øge jeres muligheder for at rådgive kunderne? Og at I kan spare tid i planlægningen, fordi alle relevante personer kender kravene? Alt sammen kan give større kundetilfredshed og være en gevinst for forretningen.

Kurset opfylder de krav, der stilles i ADR–konventionen kapitel 1.3 og omhandler specifikt følgende forhold:

 • GRUNDUDDANNELSE
  Du bliver bekendt med de generelle administrative bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej.
 • FUNKTIONSSPECIFIK UDDANNELSE 
  Du bliver uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej i et omfang, som modsvarer administrative opgaver og ansvarsområde.
 • SIKKERHEDSUDDANNELSE
  Du bliver uddannet i risici og farer forbundet med farligt gods. Vi tager desuden højde for uddannelseskravene i kapitel 1.10 vedrørende sikring af farligt gods.

Indhold

Kursets indhold er afstemt i henhold til gældende lovgivning, og har følgende emner:

 • Farligt gods lovgivningen
 • Ansvar
 • Identifikation af farligt gods
 • Begrænsede mængder
 • Undtagne mængder
 • Frimængder
 • EQ
 • Transportdokumentation, samt øvrig krævet dokumentation
 • Afmærkning og påskrifter
 • Af- og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse m.m.
 • Forholdsregler ved uheld og hændelser, alarmplaner, sikringsplaner

Særlige forhold

Da dette kursus henvender sig til adminitrativt personale, vil der dermed bruges mere tid på at gå i dybden inden for dette område, da vi vil inddrage situationer fra kursisternes dagligdag. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.

Efter kurset vil du være i stand til at arbejde i overensstemmelse med procedurerne for sikker håndtering af farligt gods, ligesom du vil have viden om, hvordan man sammen med det øvrige personale optræder i nødsituationer.

Der udstedes bevis for gennemført uddannelse i henhold til ADR kapitel 1.3.

Kurset henvender sig til

Alle ansatte i virksomheden, der er beskæftiget med disponering, kundekontakt og kontakt til chauffører, lager m.m., samt øvrige opgaver i forbindelse med transport af farligt gods. Er du ansat som administrativt personale, og beskæftiger du dig med vejtransport af farligt gods, er dette kursus et krav i henhold til ADR kapitel 1.3.

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Underviser

Claus Turn Jensen

Konsulent

 • Mobil: +45 2762 3108
 • Direkte: +45 3377 3627
 • E-mail: cltj@di.dk
Pia Thessen

Pia Thessen

Sekretær

 • Direkte +45 3377 3698
 • Mobil +45 2085 7447
 • E-mail pith@di.dk