Kursus

Farligt Gods - Kursus for administrativt personale (adr kapitel 1.3)

Bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods kræver, at alle, der medvirker til vejtransport af farligt gods, skal uddannes i henhold til ADR-bestemmelserne. Det gælder bl.a. personale, der disponerer kørsel, har chaufførkontakt og udfylder transportdokumenter, samt chauffører der transporterer farligt gods emballeret i begrænset mængde og farligt gods under frimængden. Få styr på regler og bekendtgørelser på dette ATL-kursus.

Men har du også tænkt på, at god og præcis viden om transporterne samtidig kan øge jeres muligheder for at rådgive kunderne? Og at I kan spare tid i planlægningen, fordi alle relevante personer kender kravene? Alt sammen kan give større kundetilfredshed og være en gevinst for forretningen.

Kurset opfylder de krav, der stilles i ADR–konventionen kapitel 1.3 og omhandler specifikt følgende forhold:

GRUNDUDDANNELSE: Du bliver bekendt med de generelle administrative bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej.
FUNKTIONSSPECIFIK UDDANNELSE: Du bliver uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej i et omfang, som modsvarer administrative opgaver og ansvarsområde.
SIKKERHEDSUDDANNELSE: Du bliver uddannet i risici og farer forbundet med farligt gods. Vi tager desuden højde for uddannelseskravene i kapitel 1.10 vedrørende sikring af farligt gods.

Efter kurset vil du være i stand til at arbejde i overensstemmelse med procedurerne for sikker håndtering af farligt gods, ligesom du vil have viden om, hvordan man sammen med det øvrige personale optræder i nødsituationer.

Der udstedes bevis for gennemført uddannelse i henhold til ADR kapitel 1.3.

Kurset henvender sig til:

Alle ansatte i virksomheden, der er beskæftiget med disponering, kundekontakt og kontakt til chauffører, lager mm., samt øvrige opgaver i forbindelse med transport af farligt gods. Er du ansat som administrativt personale, og beskæftiger du dig med vejtransport af farligt gods, er dette kursus et krav i henhold til ADR kapitel 1.3.

Underviser

Bent Bejstrup

Chefkonsulent

  • Mobil: +45 2120 5030
  • Direkte: +45 3377 4781
  • E-mail: bebe@di.dk
Natasha Corina Nauth-Misir

Natasha Corina Nauth-Misir

Sekretær

  • Direkte +45 3377 4502
  • Mobil +45 5213 2387
  • E-mail ncnm@di.dk