Kursus

Funktionæroverenskomstkursus for Handel, Transport og Service

På dette kursus får du en grundig gennemgang af Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service.

Kursisten vil med dette kursus få redskaberne til at vurdere hvorvidt medarbejdere er omfattet af overenskomsten eller ej. Derudover vil overenskomstens bestemmelser blive gennemgået, således overenskomstens indhold fremadrettet ikke giver anledning til tvivl. Udover kendskab til overenskomsten vil kurset også inddrage almindelig funktionærret. Tilsvarende gennemgår vi reglerne for opsigelse, betaling af fridage og sygedage, ferie osv.

Med kurset er du godt klædt på til at kunne træffe de rigtige afgørelser i det daglige arbejde med overenskomsterne, og dermed undgå de tvister som kan opstå. Efter kurset vil du, på mail, modtage en kopi af den præsentation der bliver gennemgået.

Kurset henvender sig til

Til virksomheder som er tiltrådt Handel, transport og Service Funktionæroverenskomsten.

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Dette uanset årsag til afbuddet. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Underviser

Underviser

Pia Thessen

Pia Thessen

Forenings- og Personalejurisk koordinator