Kursus

Styr på arbejdsmiljøet - med fokus på virksomhedens ansvar

Undgå bøder og påbud for overtrædelse af arbejdsmiljøloven og få et sikkert arbejdsmiljø.

Fokus er virksomhedens ansvar for arbejdsmiljøet og ledernes rolle, når Arbejdstilsynet kommer på besøg. En række transportvirksomheder har desværre de seneste år fået bøder for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Bøder kan undgås, hvis arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige herunder, at der er øget fokus på instruktion og tilsyn med, hvordan der arbejdes i virksomheden.

Lederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han er ansvarlig for. Han skal sikre, at de retningslinjer, der er i virksomheden for sikker adfærd, virker efter deres hensigt. Bliv klædt på til opgaven og til at modtage besøg fra Arbejdstilsynet.

Samtidig vil der – med udgangspunkt i nye regler, aktuelle sager og vejledninger fra BFA Transport – blive sat generelt fokus på arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Skriv gerne inden kurset, hvis der er særlige emner, I ønsker, der bliver taget op.

Kurset henvender sig til

Arbejdsmiljøchefer, HR-medarbejdere og ledere, der er ansvarlige for arbejdsmiljøet virksomheden.

Afmeldingspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Dette uanset årsag til afbuddet. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

 

Underviser

Susanne Linhart

Chefkonsulent

  • Mobil: +45 2228 8475
  • Direkte: +45 3377 4847
  • E-mail: sli@di.dk
Pia Thessen

Pia Thessen

Forenings- og Personalejurisk koordinator