Kursus

Løn- og arbejdstid i praksis

Formålet med kurset er at give deltagerne et praktisk kendskab til ATL–overenskomstens bestemmelser om løn og arbejdstid, og hvordan man udnytter de muligheder for driftsoptimering, som overenskomsten tilbyder.

I undervisningen anvendes i vidt omfang konkrete cases fra enkelte (anonyme) virksomheder med henblik på at give input til, hvordan arbejdstiden og lønnen kan tilrettelægges på den mest fleksible og rentable måde.
 
Vi vil blandt andet komme ind på følgende problemstillinger:
• Hvad er overenskomstmæssig løn, og hvilke tillæg er overenskomstmæssige?
• Hvilke oplysninger leverer virksomheden til eksterne lønbehandlere?
• Eksempler på fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet?
• Timeløn eller fuldløn – hvad er optimalt?
• Fastlagt daglig arbejdstid og ikke fastlagt daglig arbejdstid – hvad er optimalt?
• Hvilke regler gælder for varierende ugentlig arbejdstid?
• Hvordan anvender virksomheden varierende ugentlig arbejdstid i praksis?
 

Kurset henvender sig til:

Nye og rutinerede arbejdsledere, transportledere/kørselsledere, HR–medarbejdere og andre administrative medarbejdere, der håndterer løn– og arbejdstidsspørgsmål i virksomheden.

Underviser

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

  • Mobil: +45 2228 8483
  • Direkte: +45 3377 4725
  • E-mail: hech@di.dk

Nicoline Mundeling Rosell

Sekretær

  • Direkte +45 3377 4597
  • Mobil +45 2974 7642
  • E-mail nmro@di.dk