Kursus

Løn- og arbejdstid i praksis

Formålet med kurset er at give deltagerne et praktisk kendskab til ATL–overenskomstens bestemmelser om løn og arbejdstid, og hvordan man udnytter de muligheder for driftsoptimering, som overenskomsten tilbyder.

I undervisningen anvendes i vidt omfang konkrete cases fra enkelte (anonyme) virksomheder med henblik på at give input til, hvordan arbejdstiden og lønnen kan tilrettelægges på den mest fleksible og rentable måde.
 

Vi vil blandt andet komme ind på følgende problemstillinger

 • Hvad er overenskomstmæssig løn, og hvilke tillæg er overenskomstmæssige?
 • Hvilke oplysninger leverer virksomheden til eksterne lønbehandlere?
 • Eksempler på fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet?
 • Timeløn eller fuldløn – hvad er optimalt?
 • Fastlagt daglig arbejdstid og ikke fastlagt daglig arbejdstid – hvad er optimalt?
 • Hvilke regler gælder for varierende ugentlig arbejdstid?
 • Hvordan anvender virksomheden varierende ugentlig arbejdstid i praksis?

Kurset henvender sig til

Nye og rutinerede arbejdsledere, transportledere/kørselsledere, HR–medarbejdere og andre administrative medarbejdere, der håndterer løn– og arbejdstidsspørgsmål i virksomheden.

I denne video fortæller underviser Henrik Christensen om, hvad du kan lære på kurset.

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Underviser

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

 • Mobil: +45 2228 8483
 • Direkte: +45 3377 4725
 • E-mail: hech@di.dk
Pia Thessen

Pia Thessen

Sekretær

 • Direkte +45 3377 3698
 • Mobil +45 2085 7447
 • E-mail pith@di.dk