Kursus

Medlemsmøde om OK23, dansk økonomi og det mobile arbejdstidsdirektiv

Transport- og logistikoverenskomsten mellem ATL/DI og 3F Transport og øvrige private overenskomster skal forhandles i starten af 2023. Derfor inviteres du og dine ledende medarbejdere til optaktsmøde om overenskomstforhandlingerne i 2023. Udover at du får lejlighed til at komme med forslag og synspunkter om overenskomsten, vil du få en orientering om de økonomiske udsigter for dansk økonomi. Endvidere vil du få en aktuel status for den nye kontrol af reglerne i det mobile arbejdstidsdirektiv. Fra 21. november begynder politiet at udstikke bøder for eventuelle overtrædelser.

Du kan som ATL-medlem vælge at deltage på følgende tre møder i den kommende tid.

Den 14. november i Kolding: Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Den 15. november i Aalborg: Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Alle tre møder afholdes kl. 17.00 – 19.00 efterfulgt af et let måltid.

Vel mødt til et spændende møde med fokus på OK23, dansk økonomi og den nye kontrol af arbejdstidsregler.

Afmeldningspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Dette gælder uanset årsag. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

 
Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

Pia Thessen

Pia Thessen

Sekretær