Kursus

Metal- og transportoverenskomsten

ATL afholder kursus i Metal- og transportoverenskomsten.

Kurset giver en indgående gennemgang af Metal- og transportoverenskomsten, der omhandler medarbejdere beskæftiget på værksteder og lignende. 

Herunder vil reglerne vedrørende fastlæggelse af arbejdstid, aflønning og indgåelse af lokalaftaler gennemgås. 

Tid og sted

20. november 2024 kl. 13:00 - 16:00 
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, Middelfart

Kurset HENVENDER SIG TIL

Nye og rutinerede arbejdsledere, HR-medarbejdere og andre administrative medarbejdere, som har brug for en indføring eller opdatering i de grundlæggende regler i ATL’s overenskomster.

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Dette uanset årsag til afbuddet. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Underviser

Pia Thessen

Pia Thessen

Sekretær