Kursus

Rekruttering af international arbejdskraft

Formålet med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til de regler, der gælder, når medarbejdere med statsborgerskab fra udlandet skal arbejde i Danmark.

På kurset bliver hele processen gennemgået fra kandidaten med statsborgerskab fra udlandet er fundet - til medarbejderen kan begynde arbejdet lovligt i Danmark.

Kursisterne vil få kendskab til de krav der er i lovgivningen, herunder regler og krav til arbejdstilladelse, hvilke arbejdstilladelser der kan anvendes,  EU-registreringer, krav om skattekort og CPR-registrering.

Desuden vil vigtige opmærksomhedspunkter i ansættelseskontrakten blive gennemgået, som kan medvirke til at sikre en smidig ansættelse, minimere eventuelle risici i ansættelsesforholdet, og løfte kursisterne opmærksom på forhold, der har indflydelse på vurderingen af udenlandske medarbejderes løn og ansættelsesvilkår.

På kurset vil reglerne for udstationering fra udlandet til en danske virksomhed (fra en søstervirksomhed eller filial) også blive gennemgået. Det bliver en gennemgang af de krav der skal opfyldes før udstationeringsreglerne skal anvendes, hvornår medarbejderen er lokal ansat og skal have danske vilkår, hvornår overenskomsterne kan fange en søstervirksomheds medarbejdere på en dansk arbejdsplads.

I undervisningen anvendes konkrete cases og enkle værktøjer, som deltagerne kan relatere til og nemt kan bruge i hverdagen.

Vi vil blandt andet komme ind på følgende problemstillinger

  • Hvilke regler gælder vedrørende arbejdstilladelser?
  • Hvad er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med udstationering?
  • Regler der gælder omkring social sikring
  • Hvordan er reglerne omkring EU-registreringer?
  • Hvilke krav gælder omkring arbejdsvilkår. Herunder løn.
  • Hvordan får du dine internationale medarbejdere godt fra start?
  • Hvad er vigtigt at have fokus på som leder af internationale medarbejdere?
  • Hvad er særligt vigtigt, når du leder på distancen?
  • Et indblik i alle DI´s værktøjer.

KURSET HENVENDER SIG TIL

Ledere, HR-konsulenter og administrative medarbejdere, der enten allerede har ansat eller overvejer at ansætte udenlandske medarbejdere i virksomheden.

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Dette uanset årsag til afbuddet. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Pia Thessen

Pia Thessen

Sekretær